Logotip del Consell d'Infants de Girona

 

Concurs per al logotip del Consell d'Infants de Girona

El Consell d’Infants de Girona vol tenir un logo que el representi, és per això,que l’Ajuntament de Girona i el Consell d’Infants de Girona convoquen un concurs que es regirà segons les següents bases.

BASES

 1. Podran prendre part en el concurs tot l’alumnat de 5è i 6è de primària de les escoles de la ciutat de Girona que tenen representants al Consell d’Infants.
   
 2. La participació haurà de ser individual i màxim un logo per alumne.
   
 3. El format és A4 i la tècnica lliure. Darrere del logo hi ha de constar un pseudònim. El logo ha de recollir les pautes que s’adjunten.
   
 4. Cada escola seleccionarà 2 Logos per conseller/consellera (2 de 5è i 2 de 6è tant si és una escola d’una, dos o tres línees). L’escola decideix lliurament el procés de selecció.
   
 5. Els consellers han de lliurar a la secretaria del Consell d’Infants els 2 logos dins d’un sobre a la sessió plenària del mes d’abril. Cal adjuntar (no grapar) un sobre petit a cada cartell. A la part exterior del sobre, hi constarà el pseudònim. A l’interior de cada sobre hi constarà el nom i cognoms de l’autor o autora del cartell, el curs i el nom del centre.
   
 6. Un jurat format per tècnics de l’Ajuntament de Girona (Servei Municipal d’Educació i Oficina de Comunicació) seleccionarà, les 5 propostes que més s’ajustin a les pautes proposades.
   
 7. A la sessió plenària del mes de maig el Consell d’Infants farà la selecció del logo definitiu.
   
 8. Es donarà un reconeixement al nen o nena que hagi dissenyat el logo que finalment es seleccioni.
   
 9. La presentació de les composicions originals pressuposa l’acceptació de les bases i dels drets i les obligacions que se’n deriven.
   
 10. L’Ajuntament de Girona es reserva el dret d’utilitzar el logo premiat per a la seva difusió tant en paper com a internet, fent-hi constar el nom, el curs i l’escola de l’alumne autor del logo seleccionat.
   
 11. El jurat podrà resoldre aquells aspectes no contemplats en aquestes bases.

DISSENY DEL LOGOTIP

El logotip del Consell d’Infants de Girona és una imatge gràfica que té com a funció representar els valors i objectius del consell.

Per crear aquesta imatge gràfica cal tenir en compte els següents elements:

EL NOM
És imprescindible que en el logotip hi aparegui el nom de “Consell d’Infants de Girona”. Aquest nom s’ha d’escriure amb una lletra clara i llegible. Cal tenir en compte que el logotip és un símbol que normalment s’utilitza a una mida petita d’uns 3 cm. Per tant, com més clara sigui la tipografia, millor es llegirà a la seva mida final.
 

EL SÍMBOL O ICONA
Per crear el logotip es poden utilitzar voluntàriament, a més a més de la tipografia, símbols o icones figuratius del Consell d’Infants. Aquest símbol també és recomanable que sigui simple i fàcil de reconèixer.
 

ELS COLORS
La combinació de colors és molt important. Cal buscar uns colors que siguin representatius del consell, que combinin bé entre ells i facilitin la llegibilitat del logotip.

Servei d'Educació
 • Àrea de què depèn:

  Àrea de Ciutadania
  Regidoria d'Educació i Esports

 • Adreça:

  Plaça del Vi, 1, 4a planta 
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 419 403

 • A/e:
 • Web:
 • Horari:

  De dilluns a divendres de 8.30 a 15 h

Veure en el plànol: