CALENDARI

Publicació de l'oferta  provisional de places
4 de  març del 2015

Presentació de  sol∙licituds

de l'10 al 17 de març de 2015 (ambdós inclosos)
La presentació de sol·licituds per internet es pot fer fins a les 24 h del 16 de març

Llistes amb puntuació provisional (barem)
27 de març de 2015

Sorteig per determinar l'ordre de les sol∙licituds  en cas d’empat
7 d’abril del 2015  
Número de desempat 59.119

Reclamacions a la llista  puntuada (barem)
del 7 al 9 d’abril de  2015

Llistes amb puntuació definitiva
14 d’abril de 2015

Publicació oferta final  de places
5 de maig de 2015

Publicació llistes  d’alumnes admesos
12 de maig de 2015

Període de  matriculació: Infantil,  Primària i 1ESO
del 8 al 12 de juny  de 2015

Període de matriculació o confirmació de plaça  (2n, 3r i 4t d’ESO) 
del 25 al 30 de juny  de 2015

Més informació:
www.gencat.cat/preinscripcio

 

  

Preinscripció per al curs 2016-2017

Infantil 3-6, Primària 6-12, Secundària Obligatòria 12-16

 

Servei d'orientació i assessorament
Informació de la preinscripció i matrícula

  

PREGUNTES FREQÜENTS

On s’ha de presentar la sol·licitud?

Es pot tramitar la sol·licitud en línia?

Puc escollir un centre que no hagi ofert places en el període de preinscripció?

El Departament d'Ensenyament pot variar l'oferta de places durant el procés?

Com s'aplica el barem?

Com es puntua el barem?

Què vol dir centre adscrit?

Es pot demanar plaça a 1r d'ESO a un centre no adscrit?

Què vol dir plaça d'ofici?

Què passa si no puc aconseguir alguna plaça de les opcions que he demanat?

Es poden consultar les llistes de barem i les d'admesos per Internet?

Es pot presentar més d’una sol·licitud?