CALENDARI

Publicació de l'oferta  provisional de places
20 de març del 2017

Presentació de  sol∙licituds

del 23 de març al 4 d'abril de 2017 (ambdós inclosos)

Llistes amb puntuació provisional (barem)
24 d'abril de 2017

Reclamacions a la llista  puntuada
del 25 al 27 d’abril de 2017

Sorteig per determinar l'ordre de les sol∙licituds  en cas d’empat
4 de maig del 2017  

Llistes amb puntuació definitiva (barem)
8 de maig de 2017

Publicació oferta definitiva
30 de maig de 2017

Publicació llistes d’alumnes admesos
2 de juny de 2017

Període de  matriculació: Infantil,  Primària i 1ESO
del 12 al 16 de juny de 2017

Període de matriculació (2n, 3r i 4t d’ESO) 
del 26 al 30 de juny de 2017

Més informació:
www.gencat.cat/preinscripcio

Escolarització

 

  

Matriculació per al curs 2017-2018

Infantil 3-6, Primària 6-12, Secundària Obligatòria 12-16
Del 12 al 16 de juny

 

 

Servei d'orientació i assessorament
Informació de la preinscripció i matrícula

PREGUNTES FREQÜENTS

On s’ha de presentar la sol·licitud?

Es pot tramitar la sol·licitud en línia?

Puc escollir un centre que no hagi ofert places en el període de preinscripció?

El Departament d'Ensenyament pot variar l'oferta de places durant el procés?

Com s'aplica el barem?

Com es puntua el barem?

Què vol dir centre adscrit?

Es pot demanar plaça a 1r d'ESO a un centre no adscrit?

Què vol dir plaça d'ofici?

Què passa si no puc aconseguir alguna plaça de les opcions que he demanat?

Es poden consultar les llistes de barem i les d'admesos per Internet?

Es pot presentar més d’una sol·licitud?

Què vol dir adscripció única?