CALENDARI

Publicació de l'oferta  provisional de places
9 d'abril de 2018

Presentació de  sol∙licituds

del 13 al 24 d'abril de 2018 (ambdós inclosos)

Llistes amb puntuació provisional (barem)
3 de maig de 2018

Reclamacions a la llista  puntuada
del 4 al 8 de maig de 2018

Sorteig per determinar l'ordre de les sol∙licituds  en cas d’empat
11 de maig del 2018  

Llistes amb puntuació definitiva (barem)
15 de maig de 2018

Publicació oferta definitiva
11 de juny de 2018

Publicació llistes d’alumnes admesos
12 de juny de 2018

Període de  matriculació: Infantil,  Primària i 1ESO
del 21 al 27 de juny de 2018

Període de matriculació (2n, 3r i 4t d’ESO) 
del 25 al 29 de juny de 2018

Més informació:
www.gencat.cat/preinscripcio

Escolarització

 

  

Preinscripció per al curs 2018-2019

Infantil 3-6, Primària 6-12, Secundària Obligatòria 12-16
Del 13 al 24 d'abril

 

 

Servei d'orientació i assessorament
Informació de la preinscripció i matrícula

PREGUNTES FREQÜENTS

On s’ha de presentar la sol·licitud?

Es pot tramitar la sol·licitud en línia?

Si falta documentació la puc presentar més tard del termini del període de preinscripció?

Puc escollir un centre que no hagi ofert places en el període de preinscripció?

El Departament d'Ensenyament pot variar l'oferta de places durant el procés?

Com s'aplica el barem?

Què vol dir centre adscrit?

Es pot demanar plaça a 1r d'ESO a un centre no adscrit?

Què vol dir plaça d'ofici?

Què passa si no puc aconseguir alguna plaça de les opcions que he demanat?

Es poden consultar les llistes de barem i les d'admesos per Internet?

Es pot presentar més d’una sol·licitud?