Educació

Escolarització

 

  

Servei ESTONES 2018-2019

Estones és un Servei educatiu per a les famílies amb infants de 0-3 anys.

Són uns espais de trobada i relació per a mares, pares i infants de 0 a 3 anys on poden compartir vivències i experiències amb el suport de professionals.

Inici del servei: El 5 de novembre de 2018 i acabarà el juny de 2019 

INSCRIPCIONS

De l'1 al 15 d'octubre de 2018 
Possibilitat d’inscriure’s durant el curs en cas de places vacants.
 

Pas 1: Consulteu les Condicions d'admissió

Pas 2: Ompliu el formulari i comproveu que totes les dades siguin correctes.

Pas 3: Les places s’assignaran per sorteig un cop acabat el procés d’inscripció.

Pas 4: Es notificarà el resultat per correu electrònic.
 

Per informació:
Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana (OIAC) al 972 419 010.
Informació del servei al web EEBB

 

Servei d'orientació i assessorament
Informació de la preinscripció i matrícula