Escolarització

 

Servei Estones 
Sol·licitud de plaça
proper curs

2017-2018

Per sol·licitar una plaça del servei Estones cal fer-ho dins el termini del calendari establert per la normativa que regula el procés de preinscripció i matriculació. En el web de l’ Ajuntament de Girona es publica la informació amb antelació a l’inici del procés (mes de setembre)

Informació del servei

 

 

  

Curs actual
2016-2017
Sol·licitud de plaça Servei Estones

Per escolaritzar a un infant, en el cas de nova residència al municipi o fora del termini establert per la normativa que regula el procés de preinscripció, podeu adreçar-vos amb cita prèvia a l’Oficina Municipal d’Escolarització on s’iniciarà el tràmit, s’informarà de la disponibilitat de places, la documentació necessària per sol·licitar-la i els terminis per conèixer l’assignació de centre.

Informació del servei

Servei d'orientació i assessorament
Informació de la preinscripció i matrícula