Escolarització

 

  

Estudis postobligatoris

Preinscripcions Cicles formatius de Grau Mitjà i Batxillerat
del 12 al 19 de maig de 2015

Preinscripcions Cicles formatius de Grau Superior
del del 26 de maig al 3 de juny de 2015
 

PFI. Programes de Formació i Inserció.

Grau Mitjà
Cal tenir el títol de graduat/a en ESO, o equivalent, a efectes acadèmics.

Grau Superior
Cal tenir el títol de batxiller o equivalent a efectes acadèmics.

FP Dual
La formació es realiltza en el centre educatiu i en l'empresa.

Batxillerat
Cal tenir el títol de graduat/ada en ESO, o equivalent, a efectes acadèmics.

Graus en Disseny
Cal tenir el títol de batxiller o equivalent a efectes acadèmics.