Educació

Escolarització

Procés de preinscripció i matriculació. Curs 2015-2016

 

 

  

(pendent d'actualitzar)
Estudis postobligatoris

Preinscripcions Cicles formatius de Grau Mitjà i Batxillerat
del 13 al 23 de maig de 2014

Preinscripcions Cicles formatius de Grau Superior
del 27 de maig al 6 de juny de 2014
 

PFI. Programes de Formació i Inserció.

Grau Mitjà
Cal tenir el títol de graduat/a en ESO, o equivalent, a efectes acadèmics.

Grau Superior
Cal tenir el títol de batxiller o equivalent a efectes acadèmics.

FP Dual
La formació es realiltza en el centre educatiu i en l'empresa.

Batxillerat
A qualsevol que hagi obtingut el graduat en educació secundària.

Graus en Disseny
Cal tenir el títol de batxiller o equivalent a efectes acadèmics.