Educació

Logotip del PLIA

 

Diagnosi

Recollida d’informació en base a tres fonts diferents:

 1. Informe Sociodemogràfic. Recull d’informació quantitativa, extreta de diferents fonts (UMAT, Idescat…), que reflecteix la situació actual .
 2. Mapa de recursos i serveis. Recull de serveis i recursos adreçats a l’infància i adolescència de la ciutat.
 3. Tallers participatius. Espais de debat per recollir, a partir de diferents visions i valoracions, informació qualitativa sobre la situació del col•lectiu de 0 a 18 anys.

  S’han realitzat els següents tallers:

  Personal tècnic municipal i d’altres administracions amb representació de persones vinculades a diferents àmbits (educació, serveis socials, urbanisme, mobilitat, seguretat, esports, juventut, ocupació, cultura,....).

  29 de gener 

     

  Representació dels diferents consells participatius de la ciutat (cohesió social, educació, gent gran, cooperació, comissió d’Igualtat,Consell municipal de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals (LGTB) i esports)

  5 de febrer 

  Famílies (pares, mares, tutors, infants i adolescents). Representació de famílies, de diferents escoles i barris de la ciutat amb fills en edats d’educació primària i secundària.
  7 de febrer 
     

  Personal docent amb representació de diferents centres educatius de la ciutat. (Escoles Bressol , centres públics, privats concertats).
  10 de febrer 

  Grups polítics: Focus Group amb regidors del Ple de l’Ajuntament.
  17 de febrer 

  

Servei d'Educació
 • Àrea de què depèn:

  Àrea de Drets de les Persones
  Regidoria delegada d'Educació, Esports i Seguretat en el Treball

 • Adreça:

  Plaça del Vi, 1, 4a planta 
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 419 403

 • A/e:
 • Web:
 • Horari:

  De dilluns a divendres de 8.30 a 15 h

Veure en el plànol: