Educació

Logotip del PLIA

 

Elaboració de línies estratègiques

A partir de l’anàlisi de la diagnosi i les aportacions dels tallers participatius s’elaborarà una proposta de línies estratègiques, que s’hauran de consensuar per definir les prioritàries en una sessió de treball amb representants dels àmbits implicats en els tallers participatius.

La finalitat és disposar d’un document que ha de servir de base, per a la concreció d’un Pla d’Acció per determinar les accions prioritàries a dur a terme i que poden implicar administracions i entitats ciutadanes de la ciutat.

El dia 30 d'’abril va tenir lloc una sessió de treball amb participants de tots els tallers deliberatius (tècnics, polítics, consells sectorials, docents, famílies, infants i adolescents). En aquesta sessió es van presentar les línees estratégiques, per àmbits, que van sorgir de les sessions desenvolupades en la fase de diagnosi. Els diferents agents van treballar en la priorització d'’aquestes línees.

     
 

  

Servei d'Educació
 • Àrea de què depèn:

  Àrea de Drets de les Persones
  Regidoria delegada d'Educació, Esports i Seguretat en el Treball

 • Adreça:

  Plaça del Vi, 1, 4a planta 
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 419 403

 • A/e:
 • Web:
 • Horari:

  De dilluns a divendres de 8.30 a 15 h

Veure en el plànol: