Escoles Bressol
Municipals

Història
 

Trets d'identitat
L'INFANT NO JUGA PER APRENDRE, PERÒ APRÉN PERQUÈ JUGA.

Jean Piaget


Els trets d'identitat bàsics que han anat vestint els projectes educatius de les escoles bressols municipals són: 

1  Infant

2  El treball en equip

3  La relació amb les famílies

4  L'Escola

  El vincle afectiu

  L'experimentació

  La vida quotidiana

  El joc

 

Aquests 4 trets d'identitats, són el punt de partida d'una Reflexió constant, per millorar l'atenció als infants de 0-3 anys i a les seves famíles.

Escola Bressol Baldufa

Escola Bressol Cavall Fort

Escola Bressol El Pont

Escola Bressol El Tren

Escola Bressol Garbí

Escola Bressol L'Olivera

Escola Bressol La Devesa