Escoles Bressol
Municipals

CALENDARI

Publicació de l'oferta  provisional de places
24 d'abril de 2018

Presentació de  sol∙licituds

del 2 a l'11 de maig de 2018 (ambdós inclosos)

Llistes amb puntuació provisional (barem)
23 de maig de 2018

Reclamacions a la llista  puntuada
23, 24 i 25 de maig de 2018

Sorteig per determinar l'ordre de les sol∙licituds  en cas d’empat
24 de maig del 2018  

Resolució de les reclamacions i publicació de l'oferta definitiva
1 de juny del 2018  

Llistes amb puntuació definitiva (barem)
6 de juny de 2018

Publicació oferta definitiva (llista d'admesos)
6 de juny de 2018

Publicació llistes d’alumnes admesos
12 de juny de 2018

Formalització de la matrícula a l'escola assignada i sol·licitud d'ajudes
del 7 al 13 de juny de 2018

Preinscripció i matrícula

 

Preinscripcions i matriculació
per al curs 2018-2019

Escoles bressol i Llars d'infants públiques de Girona
i places en conveni a les Escoles bressol privades

Del 2 a l'11 de maig de 2018

Servei d'orientació i assessorament
Informació de la preinscripció i matrícula