EMA.

L'Escola

 

 

Presentació

L’Escola Municipal d’Art que pertany a l’Ajuntament de Girona està situada dins l’equipament municipal del Centre Cultural la Mercè.

El Centre Cultural la Mercè és un equipament municipal polivalent i pluridisciplinar que gestiona una programació d'activitats culturals i que acull l’Escola Municipal d’Art i l’Escola Municipal d’Humanitats.

L'objectiu de l’escola és dotar la ciutat d'un espai obert a l'activitat cultural en el qual es faciliti l’aprenentatge de l’art i, alhora, un punt de trobada per a totes les persones interessades en l'art.

El centre té per marc l'antic convent de la Mercè, un edifici construït al segle XIV que va ser emprat com a hospital militar durant el segle XIX i part del XX. Des de l'any 1984, l'espai és un centre cultural pluridisciplinari amb una oferta regular en els àmbits escènics, humanístics i artístics.

El centre acull també les propostes i programacions d'altres agents culturals, com ara festivals independents, assaigs, concerts, jornades, cursos, reunions, presentacions, exposicions, etc.