EMA.

L'Escola

 

 

Espais

L’escola disposa d’uns equipaments perfectament equipats per al desenvolupament de l’activitat que li és pròpia, essent aquests espais els que segueixen:
 

Taller de gravat

Taller d'art

Aula digital

Taller de ceràmica

Taller d'escultura

Taller de pintura

Taller de dibuix

Taller de plàstica

Aula 1 i 2 (compartida amb la resta del centre)

Sala d’Exposicions

Sala Pati

Sala Claustre

Sala de professors