EMA.

Recursos educatius

Recursos educatius dirigits a infants de primària que treballen la plàstica i la ceràmica. Els infants experimentaran i exploraran alhora que creen i treballen la imaginació.

Propostes pel curs 2016-2017

TALLER DE CREATIVITAT PLÀSTICA I CERÀMICA 
Educació primària cicle inicial (1r, 2n), educació primària cicle mitjà (3r, 4t) i eduació primària cicle superior (5è, 6è)
Referència: 219

El Taller de creativitat plàstica i ceràmica es realitza a l’escola Municipal d’Art de Girona. El professorat especialitzat és de la mateixa escola. L’activitat és desenvolupa en dos espais, la dinàmica és fer dos grups i mentre uns fan el taller de plàstica l’altre grup fa ceràmica, després d’un petit descans es fa a l’inversa, així doncs tot el grup fa la mateixa activitat però en grups reduïts on es permet donar mes atenció individualitzada a cada alumne.

El taller consta de dues experiències plàstiques on l’alumne experimenta i explora alhora que crea i treballa la imaginació. S’utilitzaran diverses i originals tècniques i recursos artístics amb la intenció de complementar i enriquir les que l’alumne ja treballa a la seva escola.

L’activitat es realitzarà en espais específics per a cada tècnica artística a desenvolupar, aportant una riquesa de possibilitats per conèixer els procediments artístics específics de l’activitat, que en aquest cas seran la pintura-collage i la ceràmica.

Data: Calendari: durant el curs escolar, dijous de 9 a 13 h.
Durada aproximada: 2 hores 30 minuts
Lloc: Centre Cultural la Mercè
Preu: 80 €/grup. 68 €/grup en el cas de les escoles de Girona.
Sol·licituds: La Caseta. Serveis Educatius