EMA.

Informació pràctica

Les matrícules es poden fer a www.girona.cat/emhu. Un cop formalitzada la matrícula, el sistema genera un full de liquidació que l’usuari haurà d’imprimir i abonar a l’entitat bancària.

També es pot formalitzar a les oficines del Centre Cultural la Mercè i per telèfon, al 972 223 305 , de dilluns a divendres de 9 a 14 h i els dimarts i dijous de 16.30 a 20 h. Durant el mes d’agost només estarà oberta la matriculació per Internet. Durant el període d’inscripció, si per una causa justificada es demana la devolució de l’import de la matrícula, la direcció de l’escola decidirà si és procedent o no retornar-lo.

Si els cursos no arriben al mínim de vuit alumnes se suspendran.

Matrícula reduïda

Comporta un 15% de descompte i en poden gaudir les famílies nombroses, famílies monoparentals, les persones en situació d’atur (no familiars), les jubilades, els estudiants, les persones que disposen de carnet Qlturajove i les persones que disposen del carnet de cultura (biblioteques de Girona i Salt).

Cap presentar una fotocòpia del document que acrediti aquesta circumstància el primer dia de classe, en cas contrari es reclamarà a l’estudiant la diferència del preu pagat.

Els descomptes no són acumulables.

Per els descomptes a les matrícules de l’Aula d’Escriptura consulteu les condicions al www.girona.cat/aulaescriptura.

Certificats d’assistència

Les persones que s’hagin inscrit a una activitat de l’Escola i hagin assistit al 80% de les sessions tindran dret a un certificat d’assistència. Amb aquesta finalitat a cada sessió es posarà a disposició dels alumnes un full de control que caldrà signar si es vol obtenir el certificat. El document s’enviarà per correu electrònic a les persones que el sol·licitin.

Enquestes

L’opinió dels usuaris és indispensable en la nostra proposta cultural. Per això, en finalitzar els cicles o cursos de l’Escola d’Humanitats enviem una enquesta de valoració a les persones inscrites que ens ajuda a continuar millorant el servei que els oferim.