EMA.

Inscripcions

Algunes de les activitats de l'Escola Municipal d'Humanitats requereixen inscripció gratuïta. Aquesta mesura té tres finalitats: gestionar les places disponibles, donar prioritat a les persones inscrites en cas de no disposar de places suficients i expedir un certificat d'assistència a les persones interessades.