Esports

Nous abonats a les piscines municipals

Durant els mesos de febrer a març de 2015 la inscripció com a abonat/da anual de les piscines municipals estarà exempta de la taxa d'inscripció establerta.

Horaris i llocs per formalitzar les inscripcions

PISCINA MUNICIPAL DE SANTA EUGÈNIA - CAN GIBERT DEL PLA
Telèfon 972 237 306
De dilluns a divendres de 9 a 21 h
 

PISCINA COBERTA DE PALAU 
Telèfon 972 222 155
De dilluns a divendres de 9 a 21 h
 

PAVELLÓ MUNICIPAL GIRONA - FONTAJAU 
Telèfon 972 226 136
De dilluns a divendres de 9 a 14 h
 

Servei d’atenció a l’abonat/abonada:
A/e: abonats@ajgirona.cat

Procés d'inscripció

En el moment de la inscripció es lliurarà un resguard d'ingrés de "la Caixa" per fer efectiu el pagament corresponent a la quota d'inscripció i a la part proporcional de la quota anual. Un cop realitzat el pagament es presentarà aquest resguard a qualsevol de les piscines municipals per a la tramitació del carnet del titular i dels beneficiaris.
 

DOCUMENTS I DADES A PRESENTAR EN EL MOMENT D'INSCRIPCIÓ:

Dades personals dels titulars i beneficiaris (Noms i cognoms, data naixement, adreça, telèfon, DNI).

Número compte corrent per fer els càrrecs dels rebuts del proper any. 

En el cas de tenir una discapacitat igual o superior al 33 % , s’haurà d'aportar la documentació acreditativa.
 

CATEGORIA QUOTA INSCRIPCIÓ QUOTA ANUAL
Juvenil (fins a 20 anys) 53,65 €  39,90 € 
Juvenil (fins a 20 anys) amb discapacitat 36,65 €  39,90 € 
Adult (individual, de 21 a 65 anys) 73,25 €  108,70 € 
Adult (individual, de 21 a 65 anys) amb discapacitat 36,65 €  50,20 € 
Familiar adult (titular de 21 a 65 anys + parella
+ fills/es fins a 20 anys)
97,55 €  186,05 € 
Familiar adult (titular de 21 a 65 anys + parella
+ fills/es fins a 20 anys)
Amb un o més membres amb discapacitat
87,80 €  167,45 € 
Pensionista
(individual, pensionista i amb més de 65 anys)
36,65 €  50,20 € 
Familiar pensionista (titular pensionista amb més de 65 anys + parella + fills/es fins a 20 anys) 48,75 €  75,70 € 


NOTA: preus vigents des del gener de 2015
 

BAIXA com abonat/da a les piscines municipals

La vostra sol·licitud de baixa es farà efectiva aquest any sempre que s'hagi comunicat abans del 15 de desembre de l'any anterior. Podeu utilitzar el formulari de baixa que trobareu a continuació.

Avantatges que suposa ser abonat/abonada de les piscines municipals

Ús de les instal·lacions esportives municipals:

  • Accés en la piscina de Palau, Sta. Eugènia – Can Gibert del Pla i de la Devesa en tot el seu horari d’obertura.
  • Reducció en el preu per a l'ús de les pistes de tennis i pàdel de la Zona Esportiva la Devesa.
  • Ús gratuït de les pistes de tennis i vòlei platja de la zona esportiva de la Devesa.
  • Accés, mitjançant el pagament d'una quota, a la sala de musculació i al seu servei de tutoria de la piscina de Sta. Eugènia – Can Gibert del Pla.

Abonaments a les pistes de tennis i pàdel de la Zona Esportiva de la Devesa:

  • Reducció de quasi un 30% en la taxa d’inscripció com abonat/da a les pistes de tennis i de pàdel de la Zona Esportiva de la Devesa.

Activitats esportives municipals:

  • Reducció en el preu d'inscripció en les activitats esportives municipals que es porten a terme en pavellons i piscines municipals.

Ús d'instal·lacions d'altres entitats:

  • GEIEG. Reducció del 50% en el preu d’entrada per l'ús de les pistes d'atletisme, circuit de footing i altres instal·lacions del Complex Esportiu del GEIG de Palau, en la franja horària de 10 a 13 hores i de 15 a 17 hores.
  • Universitat de Girona. Ús de les pistes de tennis i de pàdel del Servei d'esports de la Universitat de Girona amb preu reduït.
Servei Municipal d'Esports
Veure en el plànol:

Bonificació de la quota anual d’abonats/des a les piscines municipals

Només es podran demanar aquetes bonificacions de l'1 de gener al 31 de març de 2015.

Reducció de les quotes anuals d'abonats/ades a les piscines municipals per a les famílies amb pocs recursos econòmics.

Les famílies que tenen dret a una bonificació en les taxes d’abonats/des a les piscines municipals són aquelles que tenen uns ingressos de la unitat familiar que no superen el barem que trobareu a continuació.