Activitats físicoesportives i aquàtiques d'hivern.
Curs 2018-2019

Dates de preinscripció:
del 20 d'agost al 5 de setembre

Aquesta oferta d’activitats esportives es porta a terme en els pavellons municipals, en les piscines municipals de Palau i de Sta. Eugènia - Can Gibert del Pla, a la zona esportiva de la Devesa, al Centre Cívic Barri Vell, Espai Marfà, en centres escolars, en el CREC de Sant Daniel i Germans Sàbat -Taialà i a l'Escola Marta Mata.
 

Informació general

Dates de preinscripció: del 20 d'agost al 5 de setembre de 2018 (ambdós dies inclosos).
El 13 de setembre es farà el sorteig en aquelles activitats que ho requereixin (on hi hagi més demanda que oferta), i es farà públic l'assignació de places.
Del 13 al 20 de setembre (ambdós dies inclosos) període per a fer el pagament a “La Caixa”.
A partir del 13 de setembre inscripcions directes en les activitats amb places lliures. Cal posar-se en contacte amb:
- Pavelló de Palau: 972 222 155 (de dilluns a divendres de 9 a 14 h).
- Piscina de Can Gibert: 972 237 306 (de dilluns a divendres de 9 a 14 h).
- Pavelló de Fontajau: 972 226 136 (de dilluns a divendres de 9 a 14 h).

activitatsesports@ajgirona.cat

 

Servei Municipal d'Esports
Veure en el plànol: