Activitats físicoesportives i aquàtiques d'hivern.
Curs 2017-2018

Ja podeu consultar el resultats del sorteig.
Les persones que han obtingut plaça podran fer el pagament del 13 al 21 de setembre.

Aquesta oferta d’activitats esportives es porta a terme en els pavellons municipals, en les piscines municipals de Palau i de Sta. Eugènia - Can Gibert del Pla, a la zona esportiva de la Devesa, al Centre Cívic Barri Vell, Espai Marfà, en centres escolars, en el CREC de Sant Daniel i Germans Sàbat -Taialà i a l'Escola Marta Mata (com a novetat d'aquest curs).

Fe d'errata

L’activitat A1728 Ioga Gent Gran al gimnàs de l’escola Marta Mata, tenia el “preu” i “a qui està adreçat” incorrecte al llibret. Posava que s’adreçava al col·lectiu de “gent gran”, els dimarts i dijous, amb els imports de 73,44€ (preu abonat/ada) i 91,81€ (no abonat/ada). La informació correcta és Ioga per a adults els mateixos dies de la setmana, amb un import de 215,92€ (abonat/ada) i 269,90€ (no abonat/ada). El llibret en pdf ja s'ha corregit.

L’activitat P1765 Curs natació iniciació 8 a 10 anys, realment és un Curs natació perfeccionament 8 a 10 anys. El llibret en pdf ja s'ha corregit.

Aquests canvis són deguts a que un cop fet el sorteig hem transformat els cursets, per no deixar a persones en reserva.

L’activitat P1782 Hidrogimnàstica Gent Gran a Can Gibert tenia l'horari incorrecte al llibret. Posava que es feia de 10.20 a 11.10 h, els dimarts i dijous. L’hora correcta és de 15.10 a 16 h els mateixos dies de la setmana. El llibret en pdf ja s'ha corregit.
 

Resultats de la preinscripció

El 12 de setembre rebreu un correu electrònic en què se us informarà que podeu consultar la resolució de places mitjançant el vostre usuari i contrasenya a la web www.girona.cat/inscripcions. Per aquest motiu és important tenir el correu electrònic actiu.

IMPORTANT: El Servei Municipal d’Esports no informarà personalment a ningú sobre el resultat del sorteig. Cada persona inscrita té l’obligació de consultar-lo.

► Persones amb plaça:
Les persones que han obtingut plaça podran fer el pagament del 13 al 21 de setembre. S’han de descarregar el full de pagament entrant a dins del sistems d'inscripcions amb el vostre usuari i password.

Persones en reserva:
Les persones que s’han quedat en reserva poden posar-se en contacte amb nosaltres (de dilluns a divendres, de 9 a 14 h, trucant al Pavelló de Palau 972 222 155, a la Piscina de Can Gibert 972 237 306 i al Pavelló de Fontajau 972 226 136) per saber si poden inscriure’s en alguna altra activitat amb places lliures.

Pagament

Un cop assignades les places, el 12 de setembre rebreu un altre correu electrònic en què se us informarà de quan es generarà la carta de pagament (codi de barres) per fer el pagament de l’activitat. En cas que l’activitat no es pagui en el termini establert es perdrà la plaça automàticament. El període per a fer el pagament a La Caixa és del 13 al 21 de setembre (ambdós dies inclosos).

En cas que el pagament de l’activitat no es faci en el període establert, es perdrà la plaça automàticament. Es podrà fraccionar el pagament en dues vegades:
- 1a fracció (60% del total des del 13 fins al 21 de setembre)
- 2a fracció (40% restant des del 13 fins al 22 de novembre)

Activitats esportives d'hivern amb places lliures

Un cop acabat el període de preinscripcios i després de fer el sorteig hi han activitats amb places lliures. Si hi esteu interessats podeu enviar un correu electrònic a l'adreça activitatsesports@ajgirona.cat o bé trucar al Servei d'Esports Municipal.

ACTIVITATS FISICOESPORTIVES

A1703 - Gimnàstica dolça: dimarts i dijous de 9.15 a 10.05 h al Pavelló de Palau

A1706 - Esquena sana: dilluns i dimecres de 9.10 a 10 h al Pavelló de Santa Eugènia

A1728 - Ioga per a adults: dilluns i dimecres de 18.45 a 20 h al gimnàs de l’Escola Marta Mata

A1715 - Aerotò: dilluns i dimecres de 20 a 20.50 h al Pavelló de Fontajau

A1708 - Zumba: dilluns i dimecres de 18 a 18.50 h al Pavelló de Fontajau

A1736 - Activitat física de manteniment per a adults: dilluns i dimecres de 20 a 20.50 h al gimnàs de l’Escola Joan Bruguera

A1743 - Activitat física de manteniment per a gent gran: dilluns i dimecres de 20.10 a 21 h al CREC de Sant Daniel
 

ACTIVITATS AQUÀTIQUES

P1737 - Aquafitness adults: dilluns i dimeres de 8.20 a 9.10 h a la Piscina de Palau

P1741 - Aquatraining adults: dilluns i dimecres de 21 a 21.50 h a la Piscina de Palau

P1774 / P1775 - Aquatraining adults: dilluns i dimecres (1 o 2 dies) de 7.10 a 8 h a la Piscina de Sta. Eugènia-Can Gibert del Pla

P1780 - Natació inici gent gran: dimarts de 10.10 a 11 h a la Piscina de Sta. Eugènia-Can Gibert del Pla

P1791 - Clínic de natació: dimecres de 20 a 20.55 h a la Piscina de Sta. Eugènia-Can Gibert del Pla

Baixa d'una activitat

En el cas que una persona inscrita vulgui donar-se de baixa és necessari i obligatori notificar-ho per escrit al Servei Municipal d’Esports (mitjançant el formulari de baixa que estarà penjat al web) per donar així l’opció a les reserves per ocupar la plaça vacant.

Si la baixa voluntària es produeix amb un mínim de 4 dies d’antelació a l’inici de l’activitat es retornarà l’import abonat. Un cop iniciada l’activitat o en cas d'avisar amb menys de 4 dies de l'inici de l'activitat, no es retornarà l’import de la inscripció. Tampoc s’anul·larà el deute que generi la inscripció quan la baixa de l’activitat no es comuniqui amb un mínim de 4 dies d’antelació a l’inici de l’activitat. L’impagament suposarà l’obertura del corresponent procediment recaptatori executiu.

Per a més informació us podeu posar en contacte amb:

- Pavelló de Palau: 972 222 155 (de dilluns a divendres de 9 a 14 h).
- Piscina de Can Gibert: 972 237 306 (de dilluns a divendres de 9 a 14 h).
- Pavelló de Fontajau: 972 226 136 (de dilluns a divendres de 9 a 14 h). 

activitatsesports@ajgirona.cat

 

Servei Municipal d'Esports
Veure en el plànol: