Esports

Activitats físicoesportives i aquàtiques d'hivern.
Curs 2018-2019

Ja s'han publicat els resultats del sorteig i l'assignació de places

Aquesta oferta d’activitats esportives es porta a terme en els pavellons municipals, en les piscines municipals de Palau i de Sta. Eugènia - Can Gibert del Pla, a la zona esportiva de la Devesa, al Centre Cívic Barri Vell, Espai Marfà, en centres escolars, en el CREC de Sant Daniel i Germans Sàbat -Taialà i a l'Escola Marta Mata.

Resultats de la preinscripció

Ja podeu consultar el resultat del sorteig de l'oferta Activitats Fisicoesportives i Aquàtiques 18-19 des del següent enllaç www.girona.cat/inscripcions

Cal que hi accediu amb el vostre usuari i contrasenya i aneu a l'opció Les meves inscripcions.

El 13 de setembre rebreu un correu electrònic en què se us informarà que podeu consultar la resolució de places mitjançant el vostre usuari i contrasenya a la web www.girona.cat/inscripcions. Per aquest motiu és important tenir el correu electrònic actiu.

IMPORTANT: El Servei Municipal d’Esports no informarà personalment a ningú sobre el resultat del sorteig. Cada persona inscrita té l’obligació de consultar-lo.

► Persones amb plaça:
Les persones que han obtingut plaça podran fer el pagament del 13 al 20 de setembre. S’han de descarregar el full de pagament entrant a dins del sistems d'inscripcions amb el vostre usuari i password.

Persones en reserva:
Les persones que s’han quedat en reserva poden posar-se en contacte amb nosaltres (de dilluns a divendres, de 9 a 14 h, trucant al Pavelló de Palau 972 222 155, a la Piscina de Can Gibert 972 237 306 i al Pavelló de Fontajau 972 226 136) per saber si poden inscriure’s en alguna altra activitat amb places lliures.

Inscripcions a activitats amb places lliures

Si en alguna activitat queden places lliures un cop acabat el període de preinscripció, hi haurà la possibilitat d’inscriure-s’hi. Caldrà que us poseu en contacte amb el Servei Municipal d’Esports a partir del divendres 14 de setembre en l’horari d’atenció al públic de 9 a 14 h de dilluns a divendres.

No es faran inscripcions per correu electrònic, NOMÉS ES FARAN de forma presencial o per telèfon a les següents instal·lacions:

- Pavelló de Palau: 972 222 155
- Piscina de Can Gibert: 972 237 306
- Pavelló de Fontajau: 972 226 136

Informació general

Dates de preinscripció: del 20 d'agost al 5 de setembre de 2018 (ambdós dies inclosos).

El 13 de setembre es farà el sorteig en aquelles activitats que ho requereixin (on hi hagi més demanda que oferta), i es farà públic l'assignació de places.

Pagament

Del 13 al 20 de setembre (ambdós dies inclosos) període per a fer el pagament a “La Caixa”.

Un cop assignades les places, el 13 de setembre rebreu un altre correu electrònic en què se us informarà de quan es generarà la carta de pagament (codi de barres) per fer el pagament de l’activitat. 

En cas que el pagament de l’activitat no es faci en el període establert, es perdrà la plaça automàticament. 

Es podrà fraccionar el pagament en dues vegades:
- 1a fracció (60% del total des del 13 fins al 20 de setembre)
- 2a fracció (40% restant des del 12 fins al 21 de novembre)
- Excepte els cursets trimestrals d’activitat aquàtica per a nadons i prepart, i els cursets de gent gran d’un dia a la setmana.

Baixa d'una activitat

En el cas que una persona inscrita vulgui donar-se de baixa és necessari i obligatori notificar-ho per escrit al Servei Municipal d’Esports (mitjançant el formulari de baixa que estarà penjat al web) per donar així l’opció a les reserves per ocupar la plaça vacant.

Si la baixa voluntària es produeix amb un mínim de 4 dies d’antelació a l’inici de l’activitat es retornarà l’import abonat. Un cop iniciada l’activitat o en cas d'avisar amb menys de 4 dies de l'inici de l'activitat, no es retornarà l’import de la inscripció. Tampoc s’anul·larà el deute que generi la inscripció quan la baixa de l’activitat no es comuniqui amb un mínim de 4 dies d’antelació a l’inici de l’activitat. L’impagament suposarà l’obertura del corresponent procediment recaptatori executiu.

Per a més informació us podeu posar en contacte amb:

- Pavelló de Palau: 972 222 155 (de dilluns a divendres de 9 a 14 h).
- Piscina de Can Gibert: 972 237 306 (de dilluns a divendres de 9 a 14 h).
- Pavelló de Fontajau: 972 226 136 (de dilluns a divendres de 9 a 14 h). 

activitatsesports@ajgirona.cat

Servei Municipal d'Esports
Veure en el plànol: