Esports

Activitats físicoesportives i aquàtiques d'hivern.
Curs 2014-2015

Període de preinscripció
Del 25 d'agost al 9 de setembre de 2014 (ambdós inclosos)

Aquesta oferta d’activitats esportives es porta a terme en els pavellons municipals, en les piscines municipals de Palau i de Sta. Eugènia - Can Gibert del Pla, en la zona esportiva de la Devesa, en centres escolars i en el CREC de Sant Daniel i Germans Sàbat-Taialà.

El 18 de setembre es publicarà l’assignació de places.
Es podran consultar els resultats en aquest mateix web. En fer la consulta, cal posar el número de DNI que es va donar en fer la preinscripció.

Activitats amb places lliures

A partir del 18 de setembre hi ha la possibilitat d’'inscriure’'s. Us haureu de posar-se en contacte amb:
- Pavelló de Palau: 972 222 155 (de dilluns a divendres de 9 a 14 h).
- Piscina de Can Gibert: 972 237 306 (de dilluns a divendres de 9 a 14 h).
- Pavelló de Fontajau: 972 226 136 (de dilluns a divendres de 9 a 14 h). 

BAIXA D'UNA INSCRIPCIÓ

Un cop iniciada l’activitat no es retornarà l’import de la inscripció. Tampoc s’anul·larà el deute que generi la inscripció quan la baixa de l’activitat no es comuniqui amb un mínim de 3 dies d’antelació a l’inici de l’activitat. L’impagament suposarà l’obertura del corresponent procediment recaptatori executiu.

Servei Municipal d'Esports
Veure en el plànol: