Esports

Consell Municipal de l'Esport de Girona

Fem ciutat, fem esportEl Consell Municipal de l’Esport té per objectiu servir d’òrgan consultiu i d’assessorament al govern de la ciutat i estimular i canalitzar la participació de la ciutadania i de les seves entitats i associacions en la gestió dels afers relatius a l’àmbit de l’esport, a més d’oferir un espai de reflexió i d’influència ciutadana.

Funcions

Les funcions del Consell Municipal de l’Esport són, entre d’altres, les següents:

 Actuar com a òrgan d’informació i consulta en matèria d’ordenació i foment de l’esport, per tal de crear espais d’expressió i reflexió amplis i multisectorials que integrin les òptiques polítiques, tècniques i ciutadanes.

 Col·laborar en la política de foment de la pràctica esportiva i promoció de l’esport a la ciutat, en les diferents franges d’edat i vessants esportives, especialment en l’esport de base i promoure la participació de les dones en igualtat de condicions i oportunitats.

 Afavorir que la política esportiva de l’Ajuntament s’adeqüi als interessos dels ciutadans i les ciutadanes, amb l’objectiu de millorar la salut, la qualitat de vida i el benestar de la població.

 Fomentar l’enfortiment de la vida associativa en l’àmbit esportiu en totes les seves manifestacions, i consolidar la relació entre l’Ajuntament de Girona i les associacions i clubs esportius de la ciutat.

 Potenciar la coordinació entre les diferents institucions i agents que actuen en l’àmbit esportiu, ja siguin públics o privats.

Totes les que li encarregui el president del Consell.

Organització del consell

Els òrgans de govern del Consell Municipal de l’Esport són:

- el Consell Plenari
- la Presidència
- la Vicepresidència 
- les diverses comissions de treball que es puguin constituir

Actes de les sessions plenàries

Notícies

Reunió del Consell Plenari del Consell Municipal de l'Esport
23/01/2019  |  Dimarts 22 de gener de 2019, a les 18.30 h.
Reunió del Consell Plenari del Consell Municipal de l'Esport
31/07/2018  |  Dilluns 30 de juliol de 2018, a les 18.30 h.
Es constitueix el Consell Municipal de l'Esport de Girona
06/11/2013  |  Aquest òrgan té com a objectiu fomentar la pràctica esportiva i promoure les diferents vessants de l'esport a la ciutat.
Primera reunió del Consell Plenari del Consell Municipal de l'Esport
04/11/2013  |  Dimarts 5 de novembre de 2013 a les 19 h a la sala d'actes Miquel Diumè de l'Ajuntament de Girona.
Consell Municipal de l'Esport
25/06/2013  |  Presentació de candidatures i aprovació del reglament d'organització i funcionament del Consell