Esports

Servei Municipal d'Esports

La ciutat de Girona disposa d'una xarxa d'equipaments esportius estesa pel conjunt de la ciutat. L'objectiu de la política esportiva municipal és facilitar la pràctica esportiva al conjunt dels ciutadans, dotant la ciutat de diferents equipaments i oferint programes esportius, a més de donar suport als projectes que porten a terme els clubs i entitats esportives de la ciutat.

Promoure i facilitar la pràctica de l'activitat física i l'esport entre els ciutadans i ciutadanes de Girona amb l'objectiu de millorar la salut, la qualitat de vida i el benestar de la població i que, alhora, sigui un element d'integració i cohesió social, és una de les principals missions en matèria esportiva de l'Ajuntament de Girona.

Servei Municipal d'Esports
Veure en el plànol: