Natació escolar

El termini de presentació de les sol·licituds serà de l'1 al 9 de setembre de 2016.

El Programa de Natació Escolar 2016-2017 està adreçat a les escoles bressol i a les escoles d’educació infantil i primària. Les AMPA’s o el propi centre escolar presentaran les sol·licituds al Registre de l’Ajuntament de Girona (Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana).

El Programa de Natació Escolar és anual, de l’1 d’octubre de 2016 al 31 de maig de 2017.

Per donar facilitats a que els centres escolars hi participin, hi haurà la possibilitat d’escollir únicament un torn (entre 9 i 10 setmanes), en funció del dia que es faci l’activitat, amb un màxim de 3 mòduls per franja horària en horari escolar1 i un màxim de 2 mòduls per franja horària en horari extraescolar. En el cas que un centre sol·liciti més d’un dia, s’atendrà la demanda només en el cas que quedessin franges horàries lliures.

1 L’opció dels torns només serà factible sempre dintre de l’horari lectiu.

► 1r torn: del 3 d’octubre al 22 de desembre de 2016 
► 2ntorn: del 9 de gener al 10 de març de 2017 
► 3r torn: del 13 de març al 31 de maig de 2017  

Terminis:

El termini de presentació de les sol·licituds serà de l’1 al 9 de setembre de 2016. En el cas que una escola participi en més d’un grup (bressol, infantil i primària) cal presentar tants fulls de sol·licitud com grups de participants.

La setmana del 12 al 16 d'octubre de 2016 cada centre escolar i/o AMPA haurà de confirmar els mòduls mitjançat l’adreça de correu electrònic: activitatsesports@ajgirona.cat

La setmana del 19 al 23 de setembre de 2016 cada centre escolar i/o AMPA haurà de fer arribar els llistats dels participants en format digital (es facilitarà un model en format excel), així com els dies previstos de festa del centre (dies de lliure disposició, dies que el grup marxa d’excursió, etc.) mitjançat l’adreça de correu electrònic:
activitatsesports@ajgirona.cat

Servei Municipal d'Esports
Veure en el plànol: