Esports

Natació escolar. Curs 2019-2020

El termini de presentació de les sol·licituds serà del 2 al 10 de setembre de 2019.

El Programa de Natació Escolar 2019-2020 està adreçat a les escoles bressol i a les escoles d’educació infantil i primària. Les AMPA’s o el mateix centre escolar presentaran les sol·licituds a través de la Seu electrònica.

El Programa de Natació Escolar és anual, de l'1 d’octubre de 2019 al 31 de maig de 2020.

Per donar facilitats a que els centres escolars hi participin, hi haurà la possibilitat d’escollir únicament un torn (entre 10 i 12 setmanes), en funció del dia que es faci l’activitat, amb un màxim de 3 mòduls per franja horària en horari escolar. L’opció dels torns només serà factible sempre dintre de l’horari lectiu.

► Període anual: de l'1 d'octubre de 2019 al 31 de maig de 2020
► 1r torn: de l'1 d’octubre al 20 de desembre de 2019 
► 2n torn: del 8 de gener al 13 de març de 2020 
► 3r torn: del 16 de març al 31 de maig de 2020  

Terminis:

El termini de presentació de les sol·licituds serà del 2 al 10 de setembre de 2019. 

La setmana del 16 al 20 de setembre de 2019 cada centre escolar i/o AMPA haurà de confirmar els mòduls mitjançat l’adreça de correu electrònic: activitatsesports@ajgirona.cat

La setmana del 23 al 27 de setembre de 2019 cada centre escolar i/o AMPA haurà de fer arribar els llistats dels participants en format digital (es facilitarà un model en format excel), així com els dies previstos de festa del centre (dies de lliure disposició, dies que el grup marxa d’excursió, etc.) mitjançat l’adreça de correu electrònic:
activitatsesports@ajgirona.cat

La no presentació dels llistats en el període establert donarà lloc a que l’activitat no s’iniciï en la data prevista. En aquest cas, les sessions perdudes no es recuperaran i el preu del mòdul es mantindrà.

Servei Municipal d'Esports
Veure en el plànol: