Esports

Natació escolar. Curs 2018-2019

El termini de presentació de les sol·licituds serà del 3 al 10 de setembre de 2018.

El Programa de Natació Escolar 2018-2019 està adreçat a les escoles bressol i a les escoles d’educació infantil i primària. Les AMPA’s o el mateix centre escolar presentaran les sol·licituds a través de la Seu electrònica.

El Programa de Natació Escolar és anual, de l'1 d’octubre de 2018 al 31 de maig de 2019.

Per donar facilitats a que els centres escolars hi participin, hi haurà la possibilitat d’escollir únicament un torn (entre 9 i 11 setmanes), en funció del dia que es faci l’activitat, amb un màxim de 3 mòduls per franja horària en horari escolar. L’opció dels torns només serà factible sempre dintre de l’horari lectiu.

► Període anual: de l'1 d'octubre de 2018 al 31 de maig de 2019
► 1r torn: de l'1 d’octubre al 21 de desembre de 2018 
► 2n torn: del 8 de gener al 15 de març de 2019 
► 3r torn: del 18 de març al 31 de maig de 2019  

Terminis:

El termini de presentació de les sol·licituds serà del 3 al 10 de setembre de 2018. 

La setmana del 17 al 21 de setembre de 2018 cada centre escolar i/o AMPA haurà de confirmar els mòduls mitjançat l’adreça de correu electrònic: activitatsesports@ajgirona.cat

La setmana del 24 al 28 de setembre de 2018 cada centre escolar i/o AMPA haurà de fer arribar els llistats dels participants en format digital (es facilitarà un model en format excel), així com els dies previstos de festa del centre (dies de lliure disposició, dies que el grup marxa d’excursió, etc.) mitjançat l’adreça de correu electrònic:
activitatsesports@ajgirona.cat

La no presentació dels llistats en el període establert donarà lloc a que l’activitat no s’iniciï en la data prevista. En aquest cas, les sessions perdudes no es recuperaran i el preu del mòdul es mantindrà.

Servei Municipal d'Esports
Veure en el plànol: