Subvencions per als centres educatius per al foment i promoció de l'esport escolar

Bases 2017 aprovades definitivament.
Properament publicarem el termini per a la presentació de sol·licituds que serà d'un mínim de 15 dies hàbils a comptar des de la publicació de la convocatòria en el BOP.

Subvenció que té com objectiu és fomentar l’esport en les instal·lacions dels centres educatius de la ciutat, en l’horari extraescolar. Amb aquesta convocatòria d’ajuts es pretén recolzar i donar suport a aquests projectes esportius.

Més informació

Subvenció per al desenvolupament de les activitats ordinàries dels clubs i de les entitats esportives. Temporada 2017-2018

La Junta de Govern Local en sessió de 28 de juliol de 2017, ha aprovat les bases reguladores de subvencions per al desenvolupament de les activitats ordinàries dels clubs i entitats esportives de la ciutat, que se sotmeten a informació pública pel termini de 20 dies a l’efecte que puguin haver-hi al·legacions amb la previsió de que si no se’n presenten, les bases es consideraran aprovades definitivament.

Les línies/programes dels ajuts són la promoció de l'esport de base (fins a 18 anys), l'esport federat (adults– majors de 18 anys) i el suport de l'esport d’èlit i professional. 

Més informació

Subvencions per participar en curses solidàries. Trailwalker Girona i Oncotrail 2017

Termini de presentació de sol·licituds fins al 27 de maig de 2017.

L’objectiu és promoure, potenciar i diversificar la pràctica esportiva en la ciutat i de participar en curses solidàries com la Trailwalker Girona o l’Oncotrail.

Més informació
Servei Municipal d'Esports
Veure en el plànol: