L'Estació

Servei de Formació

El Servei de Formació ha estat creat a partir d’una necessitat palpable en la societat actual: augmentar el nivell formatiu dels joves per tenir més oportunitats en un mercat laboral cada vegada més exigent.

El Servei de Formació intervé directament en aquesta necessitat donant suport als joves que tenen dubtes en la tria de l’itinerari formatiu, acompanyant-los en la presa de decisions, orientant-los, dotant-los de recursos i motivant-los per tal que puguin construir el perfil professional més adient per a ells, tenint en compte les seves aptituds, interessos i expectatives.

Això s’aconsegueix mitjançant accions específiques i la vinculació permanent amb el Servei de Treball, amb el qual busquem la millora ocupacional dels joves, aspecte que repercuteix positivament en el seu procés d’emancipació i de formació com a individus, i per tant, en el conjunt de la societat.

Què ofereix el Servei de Formació?


      Orientació individual

Sessions individualitzades que tenen com a objectiu ajudar a triar el millor itinerari formatiu per a cada persona i resoldre els dubtes que tinguin envers els estudis que vulguin cursar i el sistema educatiu. Es dóna informació dels següents temes:

 ESO (educació secundària obligatòria)
 PQPI (programes de qualificació professional inicial)
 Cicles formatius de grau mitjà
 Cicles formatius de grau superior
 Batxillerat
 Graus universitaris
 Postgraus i màsters
 Estudis a distància
 Beques i ajuts
 Proves d’accés a cicles formatius
 Proves per a l’obtenció de títols
 Acreditació de competències professionals (programa Qualifica’t)
 Cursos ocupacionals
 Cursos de centres de formació no reglada

 

      Xerrades d’estudis als equipaments de Joventut

Xerrades informatives grupals que s’ofereixen als diferents espais joves i que pretenen donar informació específica sobre els estudis més demanats en les sessions individualitzades o detectats per altres vies (a través dels diferents serveis d’informació juvenil de Girona, de la feina amb altres àrees com Serveis Socials o de casos detectats als mateixos instituts). També serveix per promocionar el servei d’orientació individualitzada.
 

      Xerrades d’estudis a altres equipaments

Xerrades informatives grupals que s’ofereixen en els centres que ho sol•licitin (com instituts o centres de formació per a adults), adaptades a les necessitats detectades en els alumnes d’aquests centres, i que serveixen de xerrada informativa com a tal i d’eina per promocionar el servei d’orientació individualitzada.
 

      Assessorament i coordinació tècnica

Reunions amb tècnics de diferents sectors (educadors, assistents socials, mestres...) per poder treballar conjuntament, intercanviar experiències, i obtenir assessorament i informació per poder desenvolupar millor les diferents feines que es duen a terme.
 

      Trobada de delegats del Gironès

Les àrees de joventut de diferents municipis del Gironès, amb la col·laboració del Consell Comarcal del Gironès, organitzen cada any una trobada de delegats d’alumnes de 2n d’ESO de diversos instituts de la comarca. Aquesta trobada té com a objectiu que els delegats prenguin consciència de quin és el seu paper a la classe i oferir-los recursos i eines pràctiques per tal que puguin desenvolupar el càrrec i sàpiguen aplicar tècniques resolutives i adequades a les seves responsabilitats. 
 

On?

Servei amb cita prèvia a:

L’Estació Espai Jove
Santa Eugènia, 17
17005 Girona
Tel. 972 22 00 70
estacio@ajgirona.cat
www.girona.cat/estacio
www.girona.cat/joventut


Els Químics Espai Jove

Caldes de Montbui, 106
17003 Girona
Tel. 972 41 73 94
quimics@ajgirona.cat
www.girona.cat/quimics
www.girona.cat/joventut

L'Estació Espai Jove
Veure en el plànol: