L'Estació

Inscripcions

Per poder inscriure's a qualsevol de les activitats que oferim, cal haver nascut entre l'any 1983 i l'any 1999. Si t'interessa alguna de les nostres propostes i no estàs dins la franja d'edat dels 14 als 30 anys, t'inscriurem a la llista de reserva i si queden places lliures, hi podràs assistir.

Funcionament de les inscripcions

 1. La inscripció es formalitzarà en el moment en què es faci el pagament.
   
 2. Si en el moment de fer la inscripció no hi ha places disponibles, la persona interessada quedarà automàticament inscrita en una llista de reserva. En el cas que es produeixi una baixa i quedi una plaça lliure, es notificarà mitjançant correu electrònic o per via telefònica.
   
 3. Les persones inscrites han de tenir l’edat establerta. Si no es té aquesta edat cal enviar un correu electrònic o trucar per telèfon a l’equipament on es realitzarà l’activitat. Els nostres informadors juvenils us indicaran el procediment que cal seguir en aquest cas.
   
 4. Si en algun curs o taller no s’ocupa el mínim de places establert aquest podrà anul·lar-se i es retornarà el pagament efectuat.
   
 5. La Secció de Joventut es reserva el dret de modificar qualsevol aspecte de la programació, sempre que sigui per causes justificades.

Pagaments

 1. Un cop realitzada la inscripció, en el cas que sigui un curs o taller de pagament, es visualitzarà automàticament una pantalla amb el procediment que cal seguir a continuació. Aquest document es pot imprimir per utilitzar-lo en el moment de fer el pagament al caixer de La Caixa o anotar només les dades que es necessiten.
   
 2. Amb la llibreta de La Caixa o qualsevol altra targeta bancària, s’ha d’anar a qualsevol caixer de La Caixa i seguir els passos que indica el document que s’ha visualitzat en fer la inscripció.

Anul·lacions i devolucions

 1. En el cas que una activitat quedi anul·lada per manca d’inscripcions o per qualsevol altra causa aliena a l’equipament es retornarà el pagament efectuat.
   
 2. Si ja s’ha realitzat el pagament del curs o taller i la persona interessada es vol donar de baixa, es retornarà el 100% de l’import del curs si se sol·licita amb un mínim de 3 dies d’antelació a l’inici de l’activitat. Si es notifica mes tard no es farà cap devolució.
L'Estació Espai Jove
 • Àrea de què depèn:

  Àrea de Drets de les Persones
  Regidoria delegada de Cultura, Dinamització del Territori i Joventut

 • Adreça:

  C. Santa Eugènia 17
  17005 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 222 565

 • A/e:
 • Web:
 • Horari:

  De dilluns a divendres
  de 10 a 14 i de 16 a 20 h
  Agost de 9 a 14 h

Veure en el plànol: