Catalunya Film Commission

Guia de la producció audiovisual

Catalan Films

TRÀMIT

Sol·licitud de rodatge o sessió fotogràfica

Per fer un rodatge o sessió fotogràfica a la ciutat de Girona cal presentar la sol·licitud degudament signada al Registre General de l'Ajuntament. El tràmit en línia es pot fer a través de la seu electrònica.

La sol·licitud cal fer-la amb una antelació mínima de 7 dies hàbils abans de l'inici de l'activitat.

NOTA:

1Si es vol sol·licitar a través d'Internet cal que la persona interessada disposi d’un certificat electrònic reconegut per l’Agència Catalana de Certificació (CATCert), és a dir, un idCAT, e-DNI, T-CAT o el Camerfirma per a empreses. Els certificats electrònics de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) també són vàlids.

El servidor on s'allotja la seu electrònica utilitza un certificat de seguretat de CATCert (https) i es possible que el navegador presenti un avís de seguretat, ja que aquest tipus de certificació no ve instal·lada per defecte (cal que afegiu la seu com a lloc d'excepció). 

2 El model d'instància s'ha de presentar per registre de l'Ajuntament de Girona de forma presencial o per correu postal.

Girona Film Office
Veure en el plànol: