Fires

  

 

Patrocinadors de Fires Estrella Damm El Corte Inglès Bauhaus Viena Wala

V CAMPIONAT DE BOTIFARRA

Dissabte 5 de novembre de 2016
Al CENTRE CÍVIC TER

Inici del concurs a partir de les 16 h

INSCRIPCIONS: A partir de les 15 h al Centre Cívic Ter.
Es farà el pagament en efectiu al mateix moment de la inscripció.

PREU D'INSCRIPCIÓ: 25 € per parella.

Número màxim d’inscripcions: 64 parelles.
Sistema mixt: lligueta i eliminatòries.
 

Imatge del cartell

 


NORMES DEL CAMPIONAT DE BOTIFARRA

 1. La primera fase es farà amb una lligueta per grups i passaran el primer o primers de cada grup. Per quadrar es farà una repesca dels següents millor classificats. (No entraran a la repesca els que tinguin zero punts).
   
 2. La partida serà a vuit donats. Guanyarà la parella que obtingui major puntuació. En cas d’empat, es faran dos donats més.
  2.a) En el cas d’empat de punts en el grup, prevaldrà la diferència global del grup.
   
 3. En cas de ‘burrada’, s’adjudiquen la totalitat dels punts en el joc del donat a la parella contrincant.
   
 4. En cas de mal donat, no passa mà (torna a donar el mateix jugador.
   
 5. Valdrà contrar, recontrar i Sant Vicenç. La botifarra es podrà contrar i recontrar.
   
 6. Per fer trumfos, delegar, contrar, recontrar, Sant Vicenç o bé botifarra, només es podrà dir la paraula corresponent.
   
 7. Duran el joc no és permès dir cap més paraula que les autoritzades en el punt 5 d’aquestes normes; tampoc no es podrà fer cap gest o senyal.
  7.a) Es pot carregar de cara a company/a amb dos de cavall o dos de sota. Si no hi ha punt sempre s’haurà de tirar la carta més petita. El primer de parlar , és el següent quer ha fet trumfos . Noes pot picar a la taula , qui ho faci serà sancionat.
   
 8. Fins que es digui trumfos o es delegui, el company del qui dóna les cartes no pot mirar-les.
   
 9. A l’acabament de cada partida, les parelles guanyadores han de portar les cartes, el full de resultats i el bolígraf al lloc de l’organització.
   
 10. Qualsevol irregular itat detectada per l’organització comportarà la desqualificació automàtica de la parella infractora.
   
 11. L’organització vetllarà per la bona marxa del Campionat i resoldrà qualsevol reclamació o cas no previst en aquestes normes; en tots els casos la seva decisió serà inapel·lable.
   

PUNTUACIONS

Si la parella guanyadora ho fa pel doble o més punts, tindrà 3 punts. Si no ho fa pel doble o més tindrà 2 punts. Els perdedors no puntuaran.