Girona

PUBLICITAT DE LES SUBVENCIONS

Exercici 2016

El servei Girona Emprèn es finança amb fons propis de l'Ajuntament de Girona i amb subvencions. Actualment, el servei Girona Emprèn disposa de les següents subvencions:

 • Programa integral de suport a l’emprenedoria 2016 (PIFE). Xarxa Emprèn: per a la creació d’empreses. Les accions que duu a terme el servei Girona Emprèn estan cofinançades en un 50% pel Fons Social Europeu en el marc del Programa opertatiu de competitivitat regional i ocupació de Catalunya per al període 2014-2020 i estan finançats amb fons de la Conferència Sectorial d’Ocupació i Afers Laborals.

  Logo Empresa i Coneixement de la Generalitat    Logo Catalunya Emprèn        Logo Fons social europeu

 • Una subvenció per a la contractació d’un tècnic d’emprenedoria en el marc del programa Garantia Juvenil Singulars del Servei d’Ocupació de Catalunya i cofinançada pel Fons Social Europeu i la Iniciativa d’Ocupació Juvenil.

  logotips

 • Una subvenció per a la contractació d’una AODL d’Emprenedoria i Promoció Empresarial en el marc dels Programa de suport al desenvolupament local del Servei d’Ocupació de Catalunya i cofinançada pel Fons Social Europeu i Europeu i el Ministerio de Empleo y Seguridad Social-Servei Públic d’Ocupació Estatal.

  logotips

 • Una subvenció per a la contractació d’una tècnica de suport a la generació d’activitat en el marc del Programa Treball als Barris del Servei d’Ocupació de Catalunya i cofinançada pel Fons Social Europeu i Europeu i el Ministerio de Empleo y Seguridad Social-Servei Públic d’Ocupació Estatal.”

  logotips

Exercici 2015

El servei Girona Emprèn es finança amb fons propis de l'Ajuntament de Girona i amb subvencions. Actualment, el servei Girona Emprèn disposa de les següents subvencions:

 • Subvenció atorgada en data 24 de juliol de 2015 per la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom, emmarcat al Programa Catalunya Emprèn regulada per l’Ordre EMO/374/2014, de 3 de desembre, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa integral de foment de l’emprenedoria, modificada per l'Ordre EMO/75/2015 de 7 d'abril.
 • Un AODL d'Emprenedoria i Promoció Empresarial (Exp. G-029/14-03). L'AODL és un projecte subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programes de suport al desenvolupament local i cofinançat pel Fons Social Europeu d’acord a l’establert a l’Ordre EMO/258/2014, de 5 d’agost, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades als programes de suport al desenvolupament local i s’obre la convocatòria per a l’any 2014.
 • Un tècnic d’emprenedoria dins el “Programa E. Programes de desenvolupament local” subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc del Projecte Treball als barris i cofinançat pel Fons Social Europeu (expedient GTP-072/14) d’acord a l’establert a l’Ordre EMO/225/2014, de 22 de juliol, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris i s’obre la convocatòria per a l’any 2014.

Exercici 2014

El servei Girona Emprèn es finança amb fons propis de l'Ajuntament de Girona i amb subvencions. Actualment, el servei Girona Emprèn disposa de les següents subvencions:

 • Un AODL d'Emprenedoria i Promoció Empresarial (Exp. G-023/13). L'AODL és un projecte subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programes de suport al Desenvolupament local i cofinançades pel Fons Social europeu, i finançat pel Servicio Público de Empleo Estatal del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
 • Una subvenció atorgada i emmarcada al Programa Catalunya Emprèn regulada per l'Ordre EMO/276/2013, de 30 d’octubre, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa integral de foment de l’emprenedoria de la Direcció General d'Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom.
Girona emprèn
 • Àrea de què depèn:

  Àrea de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local i Turisme

 • Adreça:

  Edifici CIL (Centre d'Iniciatives Locals)
  C. Tarragona, 40
  17005 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 104 316

 • Horari:

  De dilluns a divendres de 9 a 15 h

 • A/e:
 • Web:
Veure en el plànol: