Girona

PUBLICITAT DE LES SUBVENCIONS

Exercici 2015

El servei Girona Emprèn es finança amb fons propis de l'Ajuntament de Girona i amb subvencions. Actualment, el servei Girona Emprèn disposa de les següents subvencions:

 • Un AODL d'Emprenedoria i Promoció Empresarial (Exp. G-029/14-03). L'AODL és un projecte subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programes de suport al desenvolupament local i cofinançat pel Fons Social Europeu d’acord a l’establert a l’Ordre EMO/258/2014, de 5 d’agost, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades als programes de suport al desenvolupament local i s’obre la convocatòria per a l’any 2014.
 • Un tècnic d’emprenedoria dins el “Programa E. Programes de desenvolupament local” subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc del Projecte Treball als barris i cofinançat pel Fons Social Europeu (expedient GTP-072/14) d’acord a l’establert a l’Ordre EMO/225/2014, de 22 de juliol, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris i s’obre la convocatòria per a l’any 2014.

Exercici 2014

El servei Girona Emprèn es finança amb fons propis de l'Ajuntament de Girona i amb subvencions. Actualment, el servei Girona Emprèn disposa de les següents subvencions:

 • Un AODL d'Emprenedoria i Promoció Empresarial (Exp. G-023/13). L'AODL és un projecte subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programes de suport al Desenvolupament local i cofinançades pel Fons Social europeu, i finançat pel Servicio Público de Empleo Estatal del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
 • Una subvenció atorgada i emmarcada al Programa Catalunya Emprèn regulada per l'Ordre EMO/276/2013, de 30 d’octubre, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa integral de foment de l’emprenedoria de la Direcció General d'Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom.
Girona emprèn
 • Àrea de què depèn:

  Promoció i Ocupació
  Regidoria d'Ocupació i Empresa

 • Adreça:

  Edifici CIL (Centre d'Iniciatives Locals)
  C. Tarragona, 40
  17005 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 104 316

 • Horari:

  De dilluns a divendres de 9 a 15 h

 • A/e:
 • Web:
Veure en el plànol:

Suport i col·laboració:

Logo Empresa i Ocupació de la Generalitat    Logo Catalunya Emprèn        Logo Fons social europeu