Girona

Dades de residus i neteja viària

El Servei de neteja viària i recollida de residus, així com el servei de deixalleria els realitza l’empresa mixta Girona+Neta, constituïda per Fomento de Construcciones y Contratas S.A. i l’Ajuntament de Girona, des del 9 de desembre de 2011. L’objectiu d’aquest contracte és potenciar i apropar la recollida selectiva a la ciutadania i disminuir la quantitat de rebuig recollida. També millorar la neteja viària de la ciutat.