Girona

Mercats d'intercanvi de Girona

Els mercats d’intercanvi són un espai cívic on es poden intercanviar objectes que ja no ens són necessaris però que, abans de llençar-los, els oferim per si poden ser útils a algú altre. Del que es tracta és d’intercanviar bens, productes de consum o fins i tot serveis personals sense requerir diners per fer efectiu l’intercanvi.

Logotip dels mercats d'intercanvi


Raons per participar en un mercat d'intercanvi

 Incrementa la diversitat d’experiències vitals.
 Ens protegeix de la compra compulsiva de productes de consum.
 Permet reflexionar sobre el sentit de l’economia i humanitzar les relacions econòmiques.
 Amb la participació dels més petits és pot ensenyar a tenir més independència econòmica.
 Beneficia al medi ambient i als sectors amb menys recursos.

Sostenibilitat
Veure en el plànol: