Girona

Neteja viària

Tipus de neteja que es porten a terme a la via pública:

Escombrada manual
Imatge de l'equip d'escombrada manualUn operari amb escombra i cabàs recull manualment els residus i deixalles de les voreres, voravies, calçades, passeigs, places i zones properes i fa el buidat de papereres.
 

Escombrada manual amb vehicle auxiliar
Imatge de l'equip d'escombrada amb vehicle auxiliarLes funcions seran les mateixes que l’escombrada manual, però amb la utilització d’un vehicle auxiliar per a facilitar el desplaçament de l’operari per diferents punts de la ciutat.
 

Escombrada mixta
Imatge de l'equip d'escombrada mixtaRealitza la neteja simultàniament de totes les parts de la via pública, mitjançant la coordinació d’escombrada manual i escombrada mecànica, de manera que els operaris que van a peu posen a l’abast de l’escombradora els residus de les zones inaccessibles.
 

Escombrada mecànica de vials
Imatge del vehicle per a l'escombrada mecànicaÉs la neteja i la recollida de residus presents en els carrers i vials de la ciutat utilitzant una escombradora mecànica sobre camió. El vehicle, a semblança de les escombradores del servei d’escombrada mixta, mentre circula pels vials raspalla i aspira els residus que troba al seu pas.
 

Escombrada mecànica de voreres
Imatge de l'equip d'escombrada mecànicaÉs la neteja mitjançant escombradora mecànica presents presents a voreres dels carrers, places i àrees de vianants que disposin de suficient paviment continui i lliure d'obstacles per permetre el pas de l'escombradora. S'utilitzarà en zones accessibles. Es tracta d'un servei que cerca optimitzar els recursos disponibles, combinant diferents tipus d'escombrades mecàniques i escombrades manuals.
 

Aigualeig mixt
Imatge del vehicle i personal dedicat a l'aigualeigÉs la neteja mitjançant aigua a pressió dels carrers, places i àrees de vianants que disposin de paviment dur. Consisteix amb l’arrossegament dels residus de la via pública utilitzant un cabal d’aigua a pressió i acumulant-los fins a una zona de fàcil recollida amb el cabàs.
 

Escombrada de repàs
Imatge de l'equip d'escombrada amb vehicle auxiliarConsisteix en realitzar la neteja de zones de la ciutat que en torns de treball anteriors ja han rebut un servei de neteja. Amb això es busca mantenir un grau de neteja adequat al llarg de tot el dia a causa d’una major afluència de ciutadans, per tractar-se d’una zona comercial, zona d’interès turístic, etz. S’utilitza un vehicle auxiliar per a facilitar el desplaçament de l’operari per diferents punts de la ciutat on cal procedir amb aquest tipus de neteja.