Girona

Neteja viària (llocs, horaris, dies)

Sectors de neteja

Podeu consultar els llocs, dies, horaris i el tipus de neteja que es fa a la via pública a través del plànol interactiu (clic al mapa) o a la taula informativa dels horaris que trobareu més avall d'aquesta pàgina.


TIPUS DE NETEJA A LA VIA PÚBLICA
 

Escombrada manual
Imatge de l'equip d'escombrada manualUn operari amb escombra i cabàs recull manualment els residus i deixalles de les voreres, voravies, calçades, passeigs, places i zones properes i fa el buidat de papereres.
 

Escombrada manual amb vehicle auxiliar
Imatge de l'equip d'escombrada amb vehicle auxiliarLes funcions seran les mateixes que l’escombrada manual, però amb la utilització d’un vehicle auxiliar per a facilitar el desplaçament de l’operari per diferents punts de la ciutat.
 

Escombrada mixta
Imatge de l'equip d'escombrada mixtaRealitza la neteja simultàniament de totes les parts de la via pública, mitjançant la coordinació d’escombrada manual i escombrada mecànica, de manera que els operaris que van a peu posen a l’abast de l’escombradora els residus de les zones inaccessibles.

 


HORARIS DE NETEJA PER SECTORS