Girona

Els contenidors nous de residus. Noves ubicacions

L'Ajuntament de Girona iniciarà el mes de novembre la instal·lació dels nous contenidors a la ciutat, que han de substituir els que hi havia fins ara.

La substitució dels contenidors pretén racionalitzar la prestació del servei i ordenar millor les àrees de contenidors.

Aquestes són les imatges dels nous contenidors. Podeu clicar a sobre les imatges per veure'n més detalls:
 

PAPER VIDRE ENVASOS

Contenidor nou de paper i cartró

Contenidor nou de vidre

Contenidor nou d'envasos (plàstic, llaunes, brics)

FRACCIÓ DE
REBUIG
FRACCIÓ ORGÀNICA ALTRES RESIDUS

Contenidor nou de fracció de rebuig (tot allò que no es recicla)

Contenidors nous de fracció orgànica

Portar-los a la
Deixalleria de Girona
Altres residus, portar-los a la Deixalleria de Girona

A casa cal separar els residus en fraccions i dipositar-los en el contenidor apropiat per cada fracció, que es diferencia pel color. Cal, a més, respectar l'horari de dipòsit dels residus (de 20 a 22 h) i la forma, amb bosses ben lligades per evitar regalims.

Hi ha residus que no es recullen en contenidors, ja sigui perquè són voluminosos, perillosos o especials. Els podeu consultar en l'apartat Altres residus, on es mostren les diferents opcions que teniu per gestionar-los. 
 

Plànols dels barris amb les noves ubicacions dels contenidors

Incidències

L'Ajuntament de Girona suspèn totes les activitats institucionals i organitzades pel mateix ajuntament

Arran de la sentència feta pública aquest matí contra líders polítics i civils de Catalunya, l’Ajuntament de Girona suspèn totes les activitats institucionals i organitzades pel mateix ajuntament des d’ara mateix fins a la celebració d’un ple extraordinari de rebuig a les condemnes, que es convocarà en un termini màxim de 48 hores.