Girona

Recollida de residus

MAQUINÀRIA

VEHICLES QUE S'UTILITZEN PER A LA REALITZACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS DE LA CIUTAT DE GIRONA

Imatge d'un camió recol·lector de tecnologia de càrrega lateralCamió recol·lector de tecnologia de càrrega lateral

Nombre de vehicles: 5
Nombre de treballadors: 1 conductor
Cost per unitat: 201.776,00 €
Característiques tècniques: Xassís marca IVECO. Carrosseria OMB. Capacitat de la caixa compactadora de 19 m3. Vehicle apte per al consum de biodièsel.
Servei prestat: Recollida dels residus de la fracció de rebuig, envasos i paper i cartró.

Imatge d'un Camió recol·lector de tecnologia de càrrega convencionalCamió recol·lector de tecnologia de càrrega convencional

Nombre de vehicles: 2
Nombre treballadors: 1 conductor i 1 o 2 peons, segons servei.
Cost per unitat: 122.844,00 €
Característiques tècniques: Xassís marca IVECO. Carrosseria Ros Roca. Capacitat de la caixa compactadora de 12 m3. Vehicle apte per al consum de biodièsel.
Servei prestat: Recollida dels residus de la fracció de rebuig, fracció orgànica i paper i cartró.

Imatge d'un Camió rentacontenidors de tecnologia de càrrega lateralCamió renta contenidors de tecnologia de càrrega lateral

Nombre de vehicles: 1
Nombre de treballadors: 1 conductor
Cost per unitat: 240.147,00 €
Característiques tècniques: Xassís marca IVECO. Carrosseria TECME. Capacitat del diposit de 9.000 litres d'aigua neta i 9.000 listres d'aigua bruta. Vehicle apte per al consum de biodièsel.
Servei prestat: Servei de rentat interior i exterior dels contenidors amb tecnologia de càrrega lateral de qualsevol fracció.

Imatge d'un Camió renta ubicacions de contenidorsCamió renta ubicacions de contenidors

Nombre de vehicles: 1
Nombre de treballadors: 2 peons, un dels quals especialitzat.
Cost per unitat: 80.130,00 €
Característiques tècniques: Xassís marca IVECO. Carrosseria TMMA. Equip amb grup d'aigua a pressió.  Vehicle apte per al consum de biodièsel.
Servei prestat: Servei de rentat exterior intensiu de les ubicacions de contenidors amb tecnologia de càrrega lateral.

Camió elèctric amb caixa oberta pel servei de prerecollida de contenidors de càrrega lateralCamió elèctric amb caixa oberta pel servei de prerecollida de contenidors de càrrega lateral

Nombre de vehicles: 3
Nombre de treballadors: 1 peó especialitzat
Cost per unitat: 114.000,00 €
Característiques tècniques: Xassís marca IVECO i carrosseria CAYVOL. Vehicle elèctric, 0% emissions de CO2. Caixa oberta basculant de 7m3. Bateries de tracció sense manteniment i blindades, control electrònic de la tracció i de la càrrega.
Servei prestat: Servei de prerecollida de la fracció de rebuig, envasos i paper i cartró.

Vehicle auxiliar elèctric de caixa oberta de gran capacitatVehicle auxiliar elèctric de caixa oberta de gran capacitat

Nombre de vehicles: 1
Nombre de treballadors: 1 peó especialitzat
Cost per unitat: 27.000,00 €
Característiques tècniques: Vehicle elèctric, 0% emissions de CO2. Caixa oberta basculant amb mecanisme elevador de braços hidràulics articulats.
Servei prestat: Portar i recollir els diferents cubells de la recollida del Barri Vell des dels punts de concentració establerts als punts de difícil accés de vehicles més grans.

 

VEHICLES QUE S'UTILITZEN PER A LA REALITZACIÓ DE SERVEIS DIVERSOS DE NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS A LA CIUTAT DE GIRONA

Camió multifuncionalCamió multifuncional 4x4 per al servei de brigada d'acció immediata i preparat per a acoblar-hi una pala llevaneu

Nombre de vehicles: 1
Nombre de treballadors: 1 conductor operari i 1 peó
Cost per unitat: 156.580,00 €
Característiques tècniques: Xassís marca IVECO amb traccció 4x4. Carrosseria Hermanos Viel i ALBATROS. Equips: aigua a pressió, bomba de succió, generador de llum, motoserra i grua. Vehicle preparat per a usar pala llevaneu. Vehicle apte per al consum de biodièsel.
Servei prestat: Servei de brigada d'acció immediata atenent accidents de trànsit, serveis urgents i la neteja de les ubicacions de contenidors soterrats.

Camió amb ganxo i gruaCamió amb ganxo i grua per a la manipulació dels contenidors de la deixalleria i preparat per a acoblar-hi una pala llevaneu i un espargidor automàtic de sal

Nombre de vehicles: 1
Nombre de treballadors: 1 conductor
Cost per unitat: 135.424,00 €
Característiques tècniques: Xassís marca IVECO, carrosseria Hermanos Viel. Vehicle preparat per a usar l'espargidor de sal i la pala llevaneu. Vehicle apte per al consum biodièsel.
Servei prestat: Servei de moviment de les caixes de la deixalleria i transport al gestor autoritzat. Servei d'escampada de sal als vials en cas de gelades o nevades.

Vehicle d'inspeccióVehicle d'inspecció elèctric

Nombre de vehicles: 6
Nombre de treballadors: 1 comandament
Cost per unitat: 28.000,00 €
Característiques tècniques: Vehicle RENAULT KANGOO elèctric amb 0% emissions de CO2.
Servei prestat: Vehicle per a la inspecció diària del servei realitzat per l'empresa.