El

El Güell Espai Jove
C. Güell, 172
17005 - GIRONA
Tel. 972 010 292
- www.girona.cat/guell

HORARI:
De dilluns a divendres
de 10 a 13 h i de 16 a 20.30 h

Presentació

El Güell Espai Jove forma part de la Xarxa d’Espais Joves de la ciutat, juntament amb L’Estació i Els Químics. Es caracteritza per integrar el treball amb joves que es du a terme des de tres àrees de l’Ajuntament de Girona: Joventut, Serveis Socials i Ocupació a través del dispositiu d’inserció sociolaboral del treball als barris.

Situat al costat del riu que li dona el nom, a la confluència entre els barris de Can Gibert del Pla, Santa Eugènia i Sant Narcís, s’adreça als joves d’entre 14 i 29 anys, als quals ofereix un conjunt d’activitats que s’estructuren en tres àmbits d’intervenció: la formació i la inserció laboral, el lleure i l’educació per a la participació i la ciutadania.

Foto de l'entrada d'El Güell Espai Jove

L’equipament ofereix, entre altres activitats, formació per a l’ocupació, cursos, tallers, sortides, suport als estudis, espai obert lúdic i informació en diversos àmbits que afecten els joves. Alhora, acull projectes que desenvolupen entitats del territori com per exemple els projectes per a l’acompanyament sociolaboral i la participació que es porten a terme des de l’entitat social Salesians Sant Jordi, PES Girona.

L’equip l’integren 8 professionals: quatre tècnics del Servei Municipal d’Ocupació i quatre educadors/ores socials, dos dels quals provenen del projecte “Educadors i Educadores de Carrer” i desenvolupen la seva intervenció al medi obert mantenint el vincle amb l’equipament per tal de garantir una atenció integral al jovent del barri.

Per últim, el projecte neix amb la clara voluntat de mantenir una interrelació constant amb les entitats i serveis del territori on s’ubica, cercant sinergies de col•laboració que enforteixin les relacions i la convivència veïnal. El Güell Espai Jove pretén esdevenir un centre de referència per a la gent jove, on trobin respostes a les necessitats que presenten i el suport i els mitjans per al desenvolupament de les seves propostes.

      Espai de trobada

Foto de l'interior d'El Güell Espai JoveEs tracta d’un punt de confluència on s’acullen diferents activitats amb l’objectiu de potenciar la dinamització dels i les joves i les relacions interpersonals. És un espai obert de dilluns a divendres de 16 h a 21 h on es poden dur a terme les propostes tant personals com grupals així com engegar nous projectes de futur. L’espai, a més, està equipat amb taula de ping-pong, futbolí, jocs de taula, revistes, etc., i periòdicament s’organitzen competicions o lliguetes d’algunes d’aquestes activitats.

      Activitats i tallers

Trimestralment s’organitzen activitats i tallers variats: música, multimèdia, robòtica, ball... i tot allò que pugui motivar els i les joves per tal de potenciar la creativitat i l’expressió. Alguns dels tallers permeten adquirir nous coneixements en alguns àmbits d’ interès i aprofundir-hi; d’altres, possibiliten experimentar, posar-nos a prova davant nous reptes i descobrir que tenim altres talents.

Aquestes activitats les podreu veure a l’agenda que trobareu en aquesta mateixa pagina web, són gratuïtes i per poder-hi participar cal fer una inscripció prèvia a través de la mateixa web.

      Esp@i de recerca digital

L’equipament disposa de 4 ordinadors de lliure accés amb connexió a Internet disponibles durant l’horari d’obertura de l’espai. És un espai d’autoaprenentatge on els i les joves podran realitzar aquelles feines més relaciones amb les noves tecnologies.

      Servei d’informació juvenil

El Servei d’Informació Juvenil és un servei públic i gratuït que té com a principal objectiu ser un punt de referència per a les persones joves en els àmbits de cultura, participació i associacionisme, habitatge, lleure, salut i turisme, entre d’altres, que posa un èmfasi especial en el treball i la formació.

      Tallers d’èxit escolar

Es tracta d’un programa de suport educatiu que l’Ajuntament de Girona, amb la col•laboració de l’Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la UdG, impulsa d’acord amb diversos centres educatius per evitar el fracàs escolar.

Així, els dilluns i dimecres un grup de joves de l’institut Santa Eugenia es troben al Güell Espai Jove amb els/les professors i els/les voluntaris que els ofereixen el suport necessari per a tenir èxit en la seva trajectòria formativa.

      Projecte educadors i educadores de ciutat

El projecte té com a objectiu promoure que el jove sigui partícip i agent de les accions que és puguin dur a terme i, alhora, que aquestes accions puguin acostar les necessitats i interessos dels joves als recursos i accions que ja hi ha a la ciutat en diferents àmbits d’atenció.

En el cas de Santa Eugenia, Can Gibert i Sant Narcís es compta amb dos educadors/ores que porten a cap la seva intervenció al medi obert i treballen de manera coordinada amb la resta de l’equip del Güell Espai Jove.

      Projectes de participació i exercici de la ciutadania

La programació del Güell Espai Jove traspassa les parets de l’equipament i interactua amb les entitats i serveis del territori. Per això, en funció de les motivacions dels/les joves i les necessitats que es detecten a la ciutat, s’articulen projectes de voluntariat social i participació ciutadana.

      Dispositiu d’inserció sociolaboral

En el marc del projecte Treball als Barris, acció subvencionada pel servei d’Ocupació de Catalunya, s’ofereix un programa d’activitats dirigides a la millora de l’ocupabilitat de joves d’entre 16 i 29 anys residents als barris de Santa Eugènia i Can Gibert. L’objectiu és potenciar el perfil competencial i l’ocupabilitat, mitjançant diagnòstics ocupacionals, tutories individuals, formació en competències transversals i relacionals, habilitats comunicatives i capacitació laboral. El programa inclou també formació professionalitzadora.

Inscripcions

Butlletí electrònic