El

El Güell Espai Jove
C. Güell, 172
17005 - GIRONA
Tel. 972 010 292
- www.girona.cat/guell

HORARI:
De dilluns a divendres
de 10 a 13 h i de 16 a 20.30 h

El Servei Municipal d'Ocupació a El Güell Espai Jove

L’SMO és un servei públic de l’Àrea d'Igualtat, Drets Socials, Treball, Joventut i Seguretat de l’Ajuntament de Girona, que està adreçat a la promoció de la inserció laboral. Ofereix una atenció integral a les persones i a les empreses en matèria d’ocupació i de formació.

En el marc del projecte Treball als Barris, acció subvencionada pel servei d’Ocupació de Catalunya, s’ofereix un programa d’activitats destinades a la millora de l’ocupabilitat de joves (16 a 29 anys), residents als barris de Santa Eugènia i Can Gibert. L’objectiu és potenciar el perfil competencial i l’ocupabilitat, mitjançant diagnòstics ocupacionals, tutories individuals, formació en competències transversals i relacionals, habilitats comunicatives i capacitació laboral. El programa inclou també formació professionalitzadora.

El Servei Municipal d'Ocupació al Güell Espai Jove


Dins el programa de Treball als Barris, s’inclou el dispositiu d’inserció sociolaboral amb un conjunt de mesures i accions que van encaminades a la millora de l’ocupabilitat i la inserció dels joves:

Equip d’orientació en itineraris formatius i formació professionalitzadora
L’equip dóna suport a la definició del perfil competencial i dels interessos professionals dels joves per tal de concretar el seu itinerari formatiu i establir fites a curt/mitjà i llarg termini. L’objectiu és aconseguir que retornin al sistema educatiu reglat o bé que es formin professionalment per poder millorar les oportunitats d’inserció. S’hi inclouen accions formatives concretes que parteixen dels jaciments actuals d’ocupació i dels perfils més demandats per les empreses, afavorint l’accés a l’ocupació dels joves que hi participen.

Equip d’orientació en itineraris laborals 
Es vol incidir en les variables personals, formatives, motivacionals i de recursos que intervenen en la inserció laboral de persones joves, definir un itinerari personalitzat i orientar-los en les vies de recerca de feina adequades per assolir les seves fites. L’objectiu és aprofitar al màxim el potencial que de forma natural hi ha en totes les persones, a més de lluitar contra la problemàtica de l’atur juvenil.

Pràctiques i voluntariat
Per tal d’ampliar l’experiència laboral dels joves i fomentar la seva participació en el teixit associatiu del barri, es contempla la possibilitat de signar convenis de pràctiques i accions de voluntariat.

Intermediació laboral i seguiment
Amb coordinació amb l’equip de prospecció, es facilita la intermediació entre l’empresa i el jove per tal d’encaixar les demandes del sector empresarial amb el perfil competencial dels candidats/ates. Així mateix es fa un seguiment posterior a la inserció per resoldre dubtes i afavorir l’adaptació del jove al lloc de treball.  

Inscripcions

Butlletí electrònic

SMO. Servei Municipal d'Ocupació