Hisenda i Gestió Municipal

Àrea d'Hisenda i Gestió Municipal

L’Àrea d’Hisenda i Gestió Municipal és l’encarregada del control econòmic i administratiu de l’Ajuntament. A més aquesta àrea és l’eix fonamental en el procés de millora dels processos i tràmits de l’Ajuntament.

Competències

Les principals atribucions de l’Àrea d’Hisenda i Gestió Municipal són: la contractació administrativa, la secretaria general, els serveis jurídics, el patrimoni, l'organització administrativa, el padró municipal, el servei d'informàtica, la gestió tributària, el pressupost, la recaptació i la inspecció de tributs.

Responsables polítics

Els tinents d'alcalde i regidors delegats responsables de les àrees i regidories seran nomenats en el moment d'aprovació del nou cartipàs.

Àrea d'Hisenda i Gestió Municipal
 • Adreça:

  Plaça del Vi, 1
  17004 GIRONA

  Secretaria - 1a planta
  Gestió tributària - 2a planta
  Recaptació - 1a planta

 • Telèfon:

  972 419 000 - Centraleta
  972 419 436 - Recaptació
  972 419 413 - Gestió tributària

Veure en el plànol:
Estat d'execució del pressupost