Igualtat

Notícies

L'Ajuntament de Girona té protocol de dol contra la violència masclista
28/03/2017  |  El text aprovat preveu decretar dies de dol a la ciutat, denunciar els fets, convocar actes de rebuig ciutadà i desplegar recursos de suport psicològic a les altres víctimes vives de l'homicidi.
Unes 1.500 noies participen a la V Jornada de l'Esport Femení "Fes un pas per l'esport"
12/03/2017  |  Durant el matí s'han dut a terme activitats de 19 disciplines esportives diferents distribuïdes en diversos espais de la ciutat.

Polítiques d'igualtat de gènere

Des de 1999 l’Ajuntament de Girona té unes polítiques explicites d’igualtat de gènere, entre homes i dones. S’han planificat a través d’un pla de gènere a cada mandat. Actualment, amb el desplegament a l’acció municipal de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, es disposa d’un Reglament de polítiques d’igualtat de gènere. En funció d’aquest, una Direcció de Gènere impulsa la transversalització de les polítiques de gènere a tota l’organització municipal, i les seves diferents àrees despleguen plans de gènere propis.

Direcció de gènere:

Marta Madrenas i Mir, alcaldessa de Girona

Sílvia Paneque Sureda, tinenta d'alcaldia de l’Àrea d'Igualtat, Drets Socials, Treball, Joventut i Seguretat

Protocol de Dol de Ciutat

Vols ser avisat/ada de la convocatòria de rebuig ciutadà en cas de feminicidi a Girona?