Igualtat

Notícies

L'Ajuntament de Girona formarà part de l'Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació
12/07/2017  |  L'acord es va aprovar ahir en el marc de la sessió plenària municipal corresponent al mes de juliol.
L'Ajuntament de Girona té protocol de dol contra la violència masclista
28/03/2017  |  El text aprovat preveu decretar dies de dol a la ciutat, denunciar els fets, convocar actes de rebuig ciutadà i desplegar recursos de suport psicològic a les altres víctimes vives de l'homicidi.

Polítiques d'igualtat de gènere

Des de 1999 l’Ajuntament de Girona té unes polítiques explicites d’igualtat de gènere, entre homes i dones. S’han planificat a través d’un pla de gènere a cada mandat. Actualment, amb el desplegament a l’acció municipal de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, es disposa d’un Reglament de polítiques d’igualtat de gènere. En funció d’aquest, una Direcció de Gènere impulsa la transversalització de les polítiques de gènere a tota l’organització municipal, i les seves diferents àrees despleguen plans de gènere propis.

Direcció de gènere:

Marta Madrenas i Mir, alcaldessa de Girona

Sílvia Paneque Sureda, tinenta d'alcaldia de l’Àrea d'Igualtat, Drets Socials, Treball, Joventut i Seguretat

Protocol de Dol de Ciutat

Vols ser avisat/ada de la convocatòria de rebuig ciutadà en cas de feminicidi a Girona?