Incidències

Tractament fitosanitari per al control del morrut de les palmeres a diversos indrets de la ciutat

El dimecres 31 de juliol, de 4 h del matí a 14 h. 

El dimecres 31 de juliol, es durà a terme un tractament fitosanitari per al control del morrut de les palmeres dels jardins de la Devesa, del cementiri Vell de Girona, del cementiri de Palau i en diversos punts de la ciutat com les que hi ha a la plaça del Mercadal, Fora Muralla, Jardins de Pedret, St. Narcís i can Ninetes (veure enllaç).

S’actuarà a partir de les 4 h del matí i fins a les 14 h, mitjançant l’aplicació del producte fitosanitari EPIK (insecticida a base de ACETAMIPRID al 20%).

Els condicionants preventius per seguretat segons la fitxa de dades del producte són els següents:

- No entreu en la zona tractada fins que l’aplicació s’hagi assecat. Per aquest motiu l’Ajuntament senyalitzarà la zona tractada convenientment impedint l’accés de les persones alienes al tractament.
- Eviteu el contacte amb les herbes tractades durant les primeres 24 hores.
- Evitar passejar gossos durant l’aplicació i les 24 hores posterior.


Per més informació podeu trucar al telèfon de l’Ajuntament 972 419 004 entre les 9 i les 14 h.