Incidències

Nota informativa sobre la influència aviària a Girona

Arran del focus d’influença aviària, del tipus H5N8, confirmat el passat 22 de febrer en una granja d’ànecs a l’aire lliure del municipi de Sant Gregori, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha aplicat, sota el principi de precaució, les mesures previstes en el Pla d’emergència davant un focus d’influença aviària.

En aquest sentit, el municipi de Girona ha quedat inclòs en la zona de vigilància, i com a conseqüència són d’aplicació en tot el terme municipal les restriccions i prohibicions generals i les mesures específiques per a les explotacions avícoles dictades pel DARP.

En caràcter general es destaquen les següents mesures:

  • Queda prohibida la cria d’aus de corral a l’aire lliure.
  • L’aigua i l’aliment de les aus de corral ha de quedar protegida i fora de l’abast de la resta d’aus salvatges.
  • El moviment d’aus de corral ha de ser autoritzat pels Serveis Veterinaris del DARP.
  • Es prohibeix retirar o escampar jaç, fems o purins de les explotacions avícoles i de les explotacions que allotgen aus amb altres espècies situades en aquesta zona, sense l’autorització expressa del DARP.
  • Es prohibeix la celebració de fires, mercats, exposicions i altres concentracions d’aus de corral o d’altres concentracions d’aus de corral o altres aus captives.

Les mesures aplicades a la zona de protecció i vigilància es mantindran fins que el DARP ho determini en funció de l’evolució de la situació dels diferents focus.

Paral·lelament l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària ha publicat en data del 27 de febrer de 2017 una nota informativa clarificant que el consum d'aus de corral o d'ous no transmet el virus d'influença aviària als humans. El virus de la influença aviària altament patògena (H5N8) és un virus que afecta a les aus sense cap risc específic per als éssers humans.

En cas de trobar alguna au malalta o morta, en cap cas s’ha de tocar, el que s’ha de fer és comunicar-ho a l’autoritat corresponent, cos d’agents rurals o ajuntaments (segons el tipus d’au) perquè les recullin o donin alguna alternativa.