Incidències

Tractament fitosanitari per al control del morrut i la Paysandisia de les palmeres al parc del Migdia

El divendres 21 d'octubre de 5 a 7 h del matí. 

El dia 21 d’octubre es durà a terme un tractament fitosanitari per al control del morrut i la Paysandisia de les palmeres al parc del Migdia.

S’actuarà a partir de les 5.00h i fins a les 7.00h del matí, mitjançant l’aplicació dels productes fitosanitaris INACLOR 48 EC (insecticida a base de CLORPIRIFOS al 48%).

Els condicionants preventius per seguretat segons la fitxa de dades del producte són els següents:

- No entreu en la zona tractada fins que l’aplicació s’hagi assecat. Per aquest motiu l’Ajuntament senyalitzarà la zona tractada convenientment impedint l’accés de les persones alienes al tractament.
- Eviteu el contacte amb les herbes tractades durant les primeres 24 hores.
- Evitar passejar gossos durant l’aplicació i les 24 hores posterior.


Per més informació podeu trucar al telèfon de l’Ajuntament 972 41 90 04 entre les 9 i les 14 h.