Incidències

Recollida d'arbres de Nadal

Durant aquest dies podeu deixar els arbres de Nadal naturals fora els contenidors o portar-los a la deixalleria. Els arbres recollits seran transportats a plantes per el seu reciclatge.

Podeu consultar els horaris de la deixalleria i més informació a www.girona.cat/deixalleria