Incidències

Avís informatiu sobre la xinxa de la malva (Pyrrhocoris apterus)

L'Ajuntament us informa que la xinxa de la malva no es considera una plaga i no causa danys a les persones ni a la vegetació.

De comportament gregari, s’acostumen a associar en Hibiscus, Malva, Tilia (tot i que l’aliment principal és la malva) sobre les quals es poden agrupar en desenes o centenars. Es troben en qualsevol època de l’any sota les plantes o sobre el terra i són força sensibles a la fred, i deixen d’alimentar-se quan baixen les temperatures.

No cal trucar a la policia municipal. No és motiu d’alarma ni preocupació. Els veïns a qui els molesti la seva presència els han d’eliminar físicament o amb tractaments domèstics. Els serveis de control de plagues no faran una aplicació indiscriminada de productes químics al carrer per aquest motiu. De totes maneres, podeu deixar constància de la molèstia a la bústia d’avisos i suggeriment, per tal de valorar altres tipus d’actuacions.