Incidències

Alerta marcatge CE fals en agulles de tatuatge

Nota Informativa del Servei de Control Farmacèutic i Productes Sanitaris de la Generalitat de Catalunya sobre el marcatge CE fals en les agulles per a tatuatge “Disposable Tattoo Needles”. 

 El Servei de Control Farmacèutic i Productes Sanitaris de la Generalitat de Catalunya alerta sobre el marcatge CE fals en les agulles per a tatuatge “Disposable Tattoo Needles”, fabricades per l’empresa xinesa Wujiang City Shen Ling Medical Device Co. Ltd. Si es disposa d’aquest producte o es detecta la comercialització, es demana que es deixi d’utilitzar, es procedeixi a la seva immobilització i s’informi al Servei de Control Farmacèutic i Productes Sanitaris per fax (932 272 990) o bé per correu electrònic (controlfarmaceutic.salut@gencat.cat), incloent les dades de l’empresa subministradora.