Incidències

Obres de reurbanització de la cruïlla entre els carrers de Reggio Emilia i del Riu Cardener

EI proper 4 de març s’inicien les obres de reurbanització de la cruïlla entre els carrers de Reggio Emilia i del Riu Cardener. Es preveu que la durada d'aquestes obres sigui de 4 mesos. 

Les obres generaran les següents afectacions a la mobilitat:

CARRERS TALLATS
- Reggio Emilia: tallat entre els carrers Emília Xargay i Albí.
- Riu Cardener: tancat a la circulació de vehicles entre els carrers Mas Aragai i Riu Freser.

CANVIS DE SENTIT DE CIRCULACIÓ
Per garantir la fluïdesa dels desviaments i pacificar l'entorn de les escoles Garbí i Marta Mata, es porten a terme els canvis d'ordenació següents:
- Carrer Emilia Xargay: sentit únic des de l’avinguda de Lluís Pericot cap al carrer Migdia.
- Carrer Joaquim Riera Bertran: s'inverteix el sentit de circulació i s’adoptarà el sentit des de Riu Cardener cap a Emília Xargay.
- Carrer Josep Maria Pagès: s'inverteix el sentit i se circularà des d'Emília Xargay cap a Avel·lí Artís.
- Carrer Riu Cardener: s'inverteix el tram des de Riu Freser cap a Joaquim Riera Bertran.

GUALS AFECTATS
- Els guals situats al carrer Riu Cardener entre els carrers Joaquim Riera Bertran i Mas Aragai hauran d'accedir-hi en cul de sac seguint les indicacions de l'adjudicatari de l'obra, el qual informarà cada portal amb una nota informativa.
- Els guals situats al carrer de Reggio Emilia entre el carrer del Riu Cardener i la rotonda de Reggio Emilia tindran accés des del carrer Riera d'Osor i s'incorporaran al trànsit per la rotonda de Reggio Emilia.

PARADES DE BUS URBÀ
Les parades de les línies de bus urbà L-2 i L-10 del carrer de Reggio Emilia es traslladen a la rotonda del Mas Gri i al número 195 del carrer de Barcelona (davant ADF).

CONTENIDORS DE RESIDUS
Es demana a les persones que habitualment fan servir els contenidors que queden provisionalment anul·lats que es dirigeixin a altres contenidors propers al seu habitatge. 

AFECTACIONS MOBILITAT

AFECTACIONS LÍNIES BUS


Esperem que sapigueu disculpar les molèsties que aquesta actuació pugui ocasionar. Per a qualsevol dubte o suggeriment us podeu dirigir al servei de Mobilitat de l’Ajuntament (972 419 002) o bé a la Bústia d’Avisos del web municipal.