Joventut

Pla Local de Joventut 2012-2015

Durant l’any 2011, des de l’Àrea de Joventut es van iniciar les tasques de redacció del nou Pla local de joventut, amb la corresponent elaboració de la diagnosi, les propostes, els programes i els projectes que s’integren com a eixos d’acció d’aquest mandat.

Per concedir a l’Àrea de Joventut la importància que li correspon i perquè els joves són també destinataris de l’acció de govern i de les seves polítiques actives, treballem amb les diferents àrees de l’Ajuntament de Girona de manera transversal i conjunta en tots els temes que us afecten, com a important segment de la societat gironina que sou, seguint com a fil conductor el Pla local de joventut i el Pla de mandat 2012-2015.

Les polítiques de joventut s’han obert a la participació, i entenem que tant han de ser adreçades als joves com pensades pels joves, i facilitar així la seva intervenció activa en la definició de les polítiques que més els afecten.

La participació és una eina i un dels objectius fonamentals de qualsevol acció política, també de joventut. A través d’aquesta participació activa es contribueix a la seva integració en la comunitat i, d’altra banda, permet un millor i permanent coneixement de la seva realitat.

Aquest Pla local de joventut que adjuntem reflecteix la nostra voluntat d’acompanyar-vos en aquells aspectes que més afecten la vostra vida, com el procés d’emancipació, la formació, el treball, la salut, la promoció de la salut, la cultura, la cohesió, l’associacionisme, la participació i les tecnologies de la informació i la comunicació.

Comptem, doncs, amb la vostra complicitat i participació per tal que aquest Pla esdevingui un instrument útil i eficaç al servei de la ciutat i d’una part important de la nostra ciutadania.

Joventut
Veure en el plànol: