Joventut

Pla local de joventut

 

Antecedents

Pla Local de Joventut 2012-2015

Imatge il·lustrativaEl Pla Local de Joventut 2012-2015 de l’Ajuntament de Girona reflectia la voluntat municipal d’acompanyar les persones joves del municipi en aquells aspectes que més afecten la seva vida, com el procés d’emancipació, la formació, el treball, la salut, la promoció de la salut, la cultura, la cohesió, l’associacionisme, la participació i les tecnologies de la informació i la comunicació.

Al llarg d’aquest període s’ha elaborat de manera anual una memòria que recull les accions dutes a terme en cada àmbit, diversos indicadors d’avaluació i una estimació dels recursos econòmics que s’hi han destinat.

Joventut
Veure en el plànol: