Joventut

Pla local de joventut

 

Què és el Pla Local de Joventut?

Imatge il·lustrativaLa planificació estratègica de les polítiques de joventut a un municipi es concreta en un document anomenat Pla Local de Joventut. Es tracta, per tant, d’un instrument de planificació de les polítiques que tenen en consideració a la població jove del municipi i que permet pensar prèviament en la millor intervenció segons les necessitats existents i els recursos disponibles.

Per redactar aquest Pla es duu a terme un extens procés participatiu que permet incorporar l’anàlisi i les propostes de molts actors diferents: representants dels diversos grups polítics municipals, tècnics de les diverses àrees implicades, professionals que tenen la població juvenil com el seu àmbit d’estudi o de treball (professors d’institut, educadors, etc.) i, especialment, de la pròpia població jove que finalment serà destinatària d’aquestes polítiques.

Joventut
Veure en el plànol: