Joventut

Voluntariat jove

Què implica ser voluntari?

Ser voluntari o voluntària implica dedicar una part del temps lliure a fer gratuïtament una acció al servei de la comunitat. Aquesta activitat es pot concretar dins una entitat o associació i es porta a terme per voluntat pròpia amb l'objectiu de contribuir a la transformació de la societat. El fet d'ésser voluntari representa un seguit de deures però també de drets. Per exemple, s'han de complir els compromisos acordats amb l'entitat; participar en les activitats de formació necessàries per a la tasca assignada o guardar confidencialitat sobre la informació rebuda. D'una altra banda, el voluntari té dret a rebre suport, informació i formació; a participar activament en l'organització, i a tenir una assegurança contra el risc d'accidents per l'activitat voluntària.

Voluntariat als Tallers d’Èxit Escolar

Imatge dels tallers d'èxit escolarL’Ajuntament de Girona, amb la col·laboració de l’Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la UdG, impulsa d’acord amb diversos centres educatius de la ciutat un programa de suport per evitar el fracàs escolar. Els “Tallers d’Èxit Escolar” són una acció educativa no assistencial plantejada com a recurs per prevenir el fracàs escolar, millorar les competències instrumentals i bàsiques dels alumnes i acompanyar als alumnes en la transició de l’educació primària a la secundària.

El projecte de Tallers d’Èxit Escolar es basa en el voluntariat i pretén oferir espais per a persones que volen actuar a favor dels altres o de la comunitat en general, ser solidaris i compromesos amb el seu entorn, comunitat i societat, sentir-se implicades en la millora de l’educació dels joves en un marc on l’Ajuntament de Girona ofereix garantia de fer una acció vàlida i coherent. Per això es col·labora amb l’Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la UdG, que difon entre els estudiants universitaris aquesta iniciativa i vehicula la participació dels estudiants interessats com a monitors als diferents tallers. 

Joventut
Veure en el plànol: