JUGA

Punts dispensadors de bosses per a la recollida d'excrements

Per tal de fer més fàcil la recollida dels excrements dels animals a les vies i/o espais públics, l'Ajuntament ha col·locat en diverses zones de la ciutat dispensadors de bosses per a la recollida d'excrements que els propietaris de gossos poden usar, tot i que es pot utilitzar una bossa o embolcall qualsevol.

El plànol que trobareu a continuació mostra els punts on estan situats els dispensadors de bosses. També hem indicat en el plànol, amb color verd, les grans zones de passeig on portar l'animal és més fàcil.

Si voleu consultar amb més detall on són els dispensadors de bosses, podeu fer-ho a través del mapa interactiu o del document PDF.

D'altra banda, es demana als propietaris que evitin les miccions dels animals en les façanes d'edificis i en el mobiliari urbà, tal com regula l'Ordenança municipal de control protecció i tinença d'animals.

Sostenibilitat
Veure en el plànol: