Incidències

Tall del subministrament elèctric

El dia 20 de gener, de 7.20 a 13.30 h. 

Incidències en l'enllumenat públic

El dimecres 17 de gener fins a les 14.30 h. 

Recollida d'arbres de Nadal

Durant aquest dies podeu deixar els arbres de Nadal naturals fora els contenidors o portar-los a la deixalleria. Els arbres recollits seran transportats a plantes per el seu reciclatge.

Tractament fitosanitari contra les males herbes a Torre Gironella

Durant els dies 26 i 27 d’octubre, de 7 a 10 h. 

  1 2 3