Incidències

Tall de circulació al carrer Pierre Vilar

Del 13 al 15 d’octubre de 8 a 17 h. 

Talls de circulació al carrer Ballesteries

El divendres 9 d'octubre de 8 a 17 h i el dimarts 13 d'octubre de 14 a 15.30 h.

Tancament d'algunes instal·lacions esportives el dilluns 12 d'octubre
La Zona Esportiva Municipal de la Devesa, la Piscina Municipal de Palau, i la Piscina Municipal de Santa Eugènia-Can Gibert del Pla romandran tancades.
Incidències del bus urbà

Recordeu que trobareu totes les incidències del bus urbà, permanentment actualitzades, al web www.girona.cat/bus.

Avís informatiu sobre la xinxa de la malva (Pyrrhocoris apterus)

L'Ajuntament us informa que la xinxa de la malva no es considera una plaga i no causa danys a les persones ni a la vegetació.

  1 2 3