Incidències

Canvis puntuals de recorregut de la L5 direcció Girona

Dimarts 9 de febrer entre les 11 i les 13 h. 

Talls esporàdics de ciculació als carrers del Bellmirall i dels Alemanys

S'ha acordat que els talls de circulació tinguin una durada d'uns 15 minuts i es realitzin entre les 14 i les 16 h. 

Tall de circulació al carrer de Santa Clara

Dijous 11 de febrer de 14.30 a 17.30 h. 

Tall de circulació a la pujada de Sant Domènec

El dimarts 9 de febrer de 14 a 18 h. 

Tall de circulació al carrer de les Beates

Dilluns 8 de febrer d'11 a 12 h. 

Tall de circulació del carrer de la Cort Reial

El dimarts 9 de febrer, de les 14.30 a les 16.30 hores

  1 2 3 4