Incidències

Tractament fitosanitari contra les herbes adventícies de Pedret

Els dies 18 i 19 d'abril, de 7 a 10 h del matí. 

Horari especial dels cementiris municipals per Sant Jordi 2018

El dia 23 d'abril de 2018 amb motiu de dia de Sant Jordi, patró de Catalunya, els cementiris municipals de Palau, Santa Eugènia i Sant Daniel estaran oberts en la franja horària de 9 a 17.30 h. L'horari del cementiri vell serà l'habitual de 9 a 18 h.

Afectacions circulatòries al carrer del Riu Güell, a partir del 28 de març

A causa de les obres de reconstrucció del pont del Dimoni.

Canvi de sentit de circulació al carrer de la Maçana i al carrer del Turó a partir del 15 de febrer

L’ordenació de la circulació que es proposa aprovar està motivada per millorar la mobilitat interna dels veïns del sector de Santa Eugènia. 

Consells de prevenció de la vespa asiàtica

Tot i no ser una espècie perillosa per a la salut i el benestar humà, si que ho és per la biodiversitat i l'apicultura, ja que desplaça les vespes autòctones i caça centenars d'abelles diàriament (en època de cria) per alimentar les seves larves.

Avís a professionals (i persones que els/les representen), personal d'administracions públiques i representants d'entitats i associacions

A partir del 15 de novembre, aquest Ajuntament només acceptarà la documentació que es tramiti de forma electrònica procedent dels subjectes definits al punt 2 de l'article 14 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Incidències del bus urbà

Recordeu que trobareu totes les incidències del bus urbà, permanentment actualitzades, al web www.girona.cat/bus.

  1 2 3 4